Návrh na zavedenie systému hodnotenia daňových subjektov (verejný rating)

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Cieľom tohto opatrenia je zavedenie inštitútu verejného, nezávislého a objektívneho hodnotenia daňových subjektov, ako nástroja na podporu plnenia daňových povinností a zvýšenie právnej istoty v obchodných vzťahoch.

Predkladaný materiál zatiaľ predstavuje iba víziu a ciele zavedenia ratingu. Ten by mal byť zostavovaný raz ročne, a to 90 dní od termínu na podanie daňového priznania a mal by byť verejne dostupný.  Určený stupeň ratingu bude platný jeden rok, pričom má do úvahy brať finančnú stabilitu, daňovú spoľahlivosť a donorstvo.

Stupeň dosiahnutého ratingu bude určovať Finančné riaditeľstvo SR na základe informácii, ktoré má k dispozícií a nebude preto pre podnikateľov predstavovať dodatočnú administratívnu či finančnú záťaž.

 

Spracované podľa článku zverejneného na www.sme.sk

Mohlo by vás zaujímať