Návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu

Predkladateľ: Ministerstvo financií SR

Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) je akciová spoločnosť umiestnená v Luxembursku; jej akcionármi sú členské štáty eurozóny, pričom akcie nie sú rozdelené rovnomerne – Slovensko vlastní 0,824 percentný podiel. Hotovostný vklad Slovenska do ESM predstavuje 659,2 mil. €, celkový podiel SR na zárukách ESM je 5,77 mld. €.

ESM má vlastný kapitál, ktorý mu poskytli členské štáty (80 mld. €). Akcionári sa zaviazali poskytnúť ďalších 620 mld. € kapitálu na požiadanie.

Úloha ESM:

  • požičiavať problémovým štátom, dokým sa nezlepší ich hospodárska situácia a nenaštartuje rast
  • vydávať ESM dlhopisy, ktoré budú dopĺňať vlastný kapitál, ktorý má ESM k dispozícii
  • dodatočný kapitál požiada ESM svojich akcionárov vtedy, ak pomer vydaného dlhu a vloženého kapitálu prekročí 6,66 percenta

Mechanizmus rozhoduje prostredníctvom Rady guvernérov; guvernérmi sú ministri financií členských krajín. O poskytnutí pomoci a ďalších otázkach sa bude rozhodovať po dosiahnutí aspoň 85 percentnej zhody.

Zdroj: NR SR

Mohlo by vás zaujímať