Návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Návrh zákona vypracovalo ministerstvo financií na základe vládou SR schváleného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016 s cieľom vytvoriť stabilnejšie a transparentnejšie ekonomické prostredie.

Obmedzením hotovostných platieb sa má zabrániť „optimalizovaniu“ daňovej povinnosti vystavovaním fiktívnych faktúr.

Hraničná výška hotovostných platieb má byť stanovená na sumu 5000 €. Za porušenie povinnosti hradiť vyššie sumy bezhotovostne môže dostať  občan pokutu až 10000 €, podnikateľ až do 150000€.
Platby bez limitu budú môcť naďalej prijímať napríklad banky, pošty, exekútori alebo zmenárne.

Komentár PAS: 
Obmedzovanie platieb v hotovosti je principiálne v poriadku. Vzhľadom na minimálne skúsenosti s týmto opatrením by bolo vhodnejšie zvážiť miernejšie limity (napr. 10 000 eur pre podnikateľov a žiadne obmedzenie pre fyzické osoby nepodnikateľov), ktoré by sa mohli následne upraviť podľa skúseností z praxe. Pri 5000 tisícovom limite môžu nastať problémy pri nových obchodných transakciách medzi neznámymi subjektmi, ktoré dnes kvôli prirodzenej nedôvere a opatrnosti prebiehajú v hotovosti – výmenou tovaru alebo služieb za peniaze.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Mohlo by vás zaujímať