Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Predkladateľ: ministerka spravodlivosti

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii je zásadným opatrením smerujúcim k lepšej vymožiteľnosti práva. Nová právna úprava má umožniť veriteľom podať návrh na vyhlásenie konkurzu i bez toho aby mali uznanú pohľadávku dlžníkom alebo vykonateľnú pohľadávku. Táto zásadná zmena umožní veriteľom uplatňovať si svoje nároky voči dlžníkovi skôr ako ,,skonzumuje“ svoj nezabezpečený majetok čím sa predpokladá vyššie uspokojenie veriteľov. S tým úzko súvisia zmeny definícií úpadku najmä predĺženia, s čím sa zabezpečí motivácia štatutárnych orgánov dlžníka  riešiť úpadok dlžníka včas. ,,Motivácia“ sa na novo formuluje ako zodpovednostný vzťah vznikajúci nepodaním návrhu na konkurz alebo reštrukturalizáciu včas, pričom iniciatíva na vyvodenie zodpovednosti sa necháva v plne dispozícii veriteľa. Predpokladá sa pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať