NR SR: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Zákon je o prebratí smerníc do slovenskej právnej úpravy, ktoré modernizujú a zjednodušujú daňové pravidlá týkajúce sa cezhraničných dodávok služieb, či refundácie dane zahraničným zdaniteľným osobám, či boj proti daňovým podvodom ( ako napr smernica , ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty zdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v inom členskom štáte).
Ďalšími zmenami je miesto zdaňovania, ktoré by malo byť také, kde dochádza ku skutočnej spotrebe.
Povinný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na príjemcu služby, zdaniteľnú osobu, ak prijíma službu od osoby, ktorá nie je usadená v rovnakom členskom štáte.

Zdroj: www.nrsr.sk

Mohlo by vás zaujímať