NR SR: Novela zákona o dani z príjmov

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Zmení sa systém v poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb. Asignácia sa zníži zo súčasných 2% na 0,5%, pričom táto možnosť bude viazaná aj na povinnosť v prechodnom období poskytnúť jej prijímateľovi dar v zákonom stanovenej výške. Fyzických osôb sa tieto zmeny netýkajú. Právnická osoba bude môcť v rokoch 2010 a 2011 poukázať 2% dane za predpokladu, že poskytne jej prijímateľovi dar vo výške zodpovedajúcej 0,5 % daňovej povinnosti. „Ak dar neposkytne, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane na 1,5 %,“ uvádza sa v novele.

Zdroj: www.nrsr.sk

Mohlo by vás zaujímať