NR SR: Poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení

Predkladateľ: Zoltán Horváth a Štefan Kužma

Zákon predlžuje dobu poberania dávok nezamestnanosti z dôvodu rastúceho počtu ľudí bez práce. A upravuje aj poberanie dávok ľuďom ,ktorí prispievali kratšie ako doteraz.

(v júli poberalo príspevky okolo 62 tisíc z 355 tisíc nezamestnaných).

Zdroj: www.nrsr.sk

Mohlo by vás zaujímať