NRSR: Novela zákona o podpore a pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Predkladateľ: Vláda SR (podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, MF SR, MP SR, MVRR SR)

Novela zákona by mala zvýšiť kontrolu čerpaných eurofondov. Zmeny reagujú na podnety z praxe a reagujú aj na požiadavky legislatívy Európskej únie.

Najvýraznejšia zmena má byť v počte auditov zameraných na čerpanie eurofondov. Ich počet sa výrazne zvýši. (V minulosti bolo potrebné overiť 5% deklarovaných výdavkov na EK, teraz to bude 15-20% deklarovaných výdavkov ročne). Vďaka novele by sa mali odstrániť podozrenia z netransparentnosti.

Zdroj: www.nrsr.sk

Mohlo by vás zaujímať