Konkurenčná schopnosť SR v cestovnom ruchu

Univerzita pre prax v cestovnom ruchu bol názov workshopu, ktorý zorganizovala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci programu medzinárodného veľtrhu Slovakiatour. S prezentáciou o konkurencieschopnosti cestovného ruchu v SR a porovnaním SR s inými krajinami na podujatí vystúpil R. Kičina, výkonný riaditeľ PAS.

Prezentácia R. Kičinu

Mohlo by vás zaujímať