PAS ponúka vláde spoluprácu

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) víta ponuku na konštruktívny dialóg vlády s podnikateľským sektorom, ku ktorému sa hlási víťaz parlamentných volieb, strana SMER – SD, už vo svojom volebnom programe. PAS očakáva od novej vlády prijímanie krokov na ďalšie skvalitňovanie podnikateľského prostredia. Vzhľadom na rozhodujúci podiel podnikateľov na tvorbe ekonomických hodnôt, generovaní príjmov do verejných rozpočtov a zamestnávaní ľudí považuje PAS za najdôležitejšie, aby nová vláda vnímala a rešpektovala slušných podnikateľov ako kľúčových partnerov v boji s vysokou nezamestnanosťou a dlhovou krízou, ktorá trápi Európu.

PAS je pripravená viesť s vládou vecný dialóg vo veciach týkajúcich sa podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia. Vzhľadom na to, že aliancia disponuje množstvom analýz a návrhov, ktoré smerujú k tomu cieľu, uvíta diskusiu o možnosti ich zapracovania v programovom vyhlásení vlády a neskôr aj spoluprácu pri ich implementácii. Odporúčania zamerané na zlepšenie vymožiteľnosti práva, zabezpečenie makroekonomickej stability, odbúravanie byrokracie, boj proti korupcii a podvodom v podnikaní, či zvýšenie kvality vzdelávacieho systému jednoznačne smerujú k podpore hospodárskeho rastu a rastu životnej úrovne obyvateľov, čo je spoločným cieľom vlády i podnikateľov. PAS preto verí, že sa jej návrhy objavia v programovom vyhlásení vlády a následne sa budú realizovať pri vykonávaní hospodárskej politiky v nasledujúcom období.

Mohlo by vás zaujímať