Podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu

Zdroj: Eurostat

Mohlo by vás zaujímať