Podľa podnikateľov by štát nemal určovať benefity pre zamestnancov.

Rekreačné poukazy sú návrhom z dielne SNS a budú platiť od januára 2019. Tieto poukazy budú  v sume max. 500,-€, na ktorej sa zamestnávateľ podieľa sumou 275,- € a zamestnanec sumou 225,- €. V prípade nižšej sumy ako 500,- €, preplatí zamestnávateľ 55% nákladov. Na strane zamestnávateľa a aj zamestnanca sú tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu a odvodového zaťaženia. Rekreačné poukazy sú využiteľné len v rámci Slovenska a je možné ich použiť aj na úhradu nákladov na rekreačné pobyty detí zamestnancov. Rekreačné poukazy sú povinné pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami.

Na začiatku októbra pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum, ktorý poukazuje na názory podnikateľov o tomto návrhu.

Celkovo sme oslovili 4 309 podnikateľov a odpoveď nám poskytlo 157. Prieskumu sa zúčastnilo 20% podnikateľov s obratom do 100 000€, 32,3% podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€, 31% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000 a 16,8% podnikateľov s obratom 30 000 001€ a viac.

V prieskume mal zastúpenie každý z krajov. Najviac zastúpený bol Bratislavský kraj (31,8%). Za ním sa ocitli Trenčiansky (13,4%) a Trnavský (12,1%). S malým rozdielom ostali Žilinský (9,6%) a Nitriansky (8,9%). S rovnakými hodnotami sa ocitli Košický a Banskobystrický (8,3%).  Najmenšie zastúpenie mal Prešovský (7,6%).

Prieskumu sa zúčastnilo 98,1% podnikateľov – právnických osôb a 1,9% živnostníkov.

Ako prvé sa zúčastnení vyjadrili k tomu, aké benefity pre zamestnancov v súčasnosti poskytujú oni. Najviac z nich hlasovalo za flexibilný pracovný čas (71,8%). S malým rozdielom skončila možnosť poskytovania odmien podľa dosiahnutých hospodárskych výsledkov  (68,6%). Ako tretia skončila možnosť nepovinných príplatkov k mzde (52,6%).  S malými rozdielmi skončili tieto benefity: preplatenie nákladov na kultúru (24,4%), preplatenie nákladov na šport (23,7%) a dlhšia dovolenka nad rámec zákona (21,8%). K tomu, že ponúkajú podiel na zisku sa prihlásilo (10,3%). Preplatenie nákladov na dovolenku ponúka (5,1%). Celkovo (6,4%) označilo, že neponúkajú žiadne benefity pre svojich zamestnancov. Podnikatelia taktiež ponúkajú nasledovné benefity: preventívna zdravotná prehliadka, vzdelávanie a osobný rozvoj, rehabilitačné masáže, akupunktúru a masáže, trinásty plat a niektorí aj štrnásty plat, príspevok na stravu zo sociálneho fondu nad rámec, životné poistenie so sporením, vlastné rekreačné zariadenie so zvýhodnenými cenami, zľavy na produkty, poukážky na masáže, obedy zdarma, vianočné darčeky, DDP, auto, PC, telefón na súkromné účely, cudzojazyčná príprava v pracovnom čase, víkendové rekreácie, nápoje, káva, sladké a slané pochutiny, spoločenské akcie za účasti rodinných príslušníkov, rekondičné a ozdravné pobyty, teambuildingy, a mnohé iné.

S tým, že sú povinné rekreačné poukazy navrhované SNS správnym nástrojom zamestnaneckej politiky, nesúhlasí  91,7% (z toho 71,2% určite a 20,5% skôr nesúhlasí). Zvyšných 5,8% skôr súhlasí a 2,6% určite súhlasí.

62,2% odpovedajúcich (z toho 27,6% určite a 34,6% skôr nesúhlasí) nesúhlasí s rekreačnými poukazmi ani ak by boli dobrovoľné. S dobrovoľnými rekreačnými poukazmi súhlasí 37,8% (z toho 6,4% za určite a 31,4% za skôr áno).

S názorom, že by mal štát zvýhodňovať dovolenkovanie v SR cestou rekreačných poukazov s daňovo-odvodovými úľavami súhlasí 44,2% (15,4% určite, skôr súhlasí 28,8%) a nesúhlasí 46,8 % (23,1% skôr nesúhlasí, 32,7% určite nesúhlasí) odpovedajúcich.

 

Povinné rekreačné poukazy zvýšia náklady drvivej väčšine veľkých zamestnávateľov. Pre necelú tretinu (30,5 %) respondentov s 50 a viac zamestnancami by náklady stúpli do 1 %, pre ďalšiu viac ako tretinu (34,8 %) by boli náklady vyššie o 1-3 %. Pre 11,5 % respondentov spomedzi veľkých zamestnávateľov by náklady stúpli o 3-5 % a pre 14,5 % respondentov o viac ako 5 %. Len necelých 9 % z respondentov s viac ako 50 zamestnancami uviedlo, že by im opatrenie nezvýšilo náklady, keďže podobné benefity využívajú už teraz. Najväčšiu časť zúčastnených (55,8 %) by opatrenie v prvej fáze neovplyvnilo, keďže majú menej ako 50 zamestnancov.

Vplyv na firemné náklady Podiel z celej vzorky respondentov Podiel zo vzorky s 50 a viac zamestnancami
Žiadny, podobné benefity využívajú už teraz 3,8 % 8,6 %
Náklady vyššie do 1 % 13,5 % 30,5 %
Náklady vyššie o 1-3 % 15,4 % 34,8 %
Náklady vyššie o 3-5 % 5,1 % 11,5 %
Náklady vyššie o viac ako 5 % 6,4 % 14,5 %
Spolu 44,2 % 100 %

 

 

Účastníci prieskumu sa mohli vyjadriť k výhodám aj nevýhodám tohto návrhu zo strany SNS.

Za výhody považujú: rozvoj domáceho cestovného ruchu (54,8%), prínos pre zamestnancov v podobe dostupnejšej rekreácie (31,9%), prínos pre firmy v podobe daňových a odvodových úľav (13,3%).  Ďalšie výhody zo strany účastníkov neboli navrhnuté, nakoľko berú tento návrh ako populizmus a kupovanie si volebných hlasov.

Veľká časť však videla v tomto návrhu viac nevýhod ako výhod. Medzi hlavné nevýhody označili, že  ide o selektívnu podporu jedného sektora ekonomiky – domáceho cestovného ruchu (59,7%), povinné poukážky zvyšujú firmám náklady (72,7%), ide o plytvanie verejnými zdrojmi (35,1%).Medzi nevýhody podnikatelia ešte uviedli: diskriminácia časti zamestnancov, nútenie zamestnancov do niečoho, čo sami nechcú, odmeňovanie aj neproduktívnych zamestnancov, komplikácia účtovania a dokladovania, rozhodovanie o použití cudzích peňazí, neberie sa ohľad na preferencie firmy a mnoho ďalších.

*****************************

Ak ste podnikateľka/podnikateľ a máte záujem zúčastniť sa prieskumov PAS, zašlite nám Váš email na pas@alianciapas.sk.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Mohlo by vás zaujímať