Podnikatelia by uvítali dostupnejšie bývanie pre zamestnancov, no nie za cenu vyššieho deficitu.

V najbližších dňoch bude Národná rada SR rokovať o návrhu zákona, podľa ktorého má štát podporovať výstavbu nájomných bytov, pričom kľúčovú pozíciu majú v novom systéme zohrávať zamestnávatelia.

Takmer polovica podnikateľov si myslí, že príčinou nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku je nízka mobilita obyvateľov z dôvodu nedostupnosti bývania. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorý zrealizovala medzi viac ako 100 zamestnávateľmi.

Nedostatok nájomných bytov ako dôvod nízkej dostupnosti bývania označilo 47 % opýtaných. Opačný názor malo 45 % respondentov a 8 % sa nevedelo vyjadriť. Podnikatelia vyslovene neodmietajú navrhovanú schému štátnej podpory, no zvýšeniu dostupnosti bývania a tým vyššej mobilite pracovnej sily na Slovensku by podľa nich oveľa viac pomohli iné opatrenia.

Zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania by bolo podľa výsledkov prieskumu viac ako trojnásobne účinnejšie než štátna podpora výstavby nájomných bytov. Oveľa viac ako tento navrhovaný nástroj by pomohli aj aktívnejšia podpora miest a obcí pri výstavbe nájomných bytov či vyššia podpora cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Takmer 60% podnikateľov však odmieta, aby štát zvýšil podporu výstavby nájomných bytov na úkor zvýšenia deficitu verejných financií.

Ak parlament predsa schváli novú schému podpory nájomného bývania, zamestnávatelia sú ochotní zapojiť sa do nej a myslia si, že bude dostatočne atraktívna aj pre zamestnancov. Na zníženie výšky nájomného pre zamestanca chce prispievať viac ako 65% podnikateľov.

Pozn.: Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR.

Mohlo by vás zaujímať