Podnikatelia nesúhlasia s trvalým bankovým odvodom a s jeho zdvojnásobením

Na prelome novembra a decembra pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) prieskum o bankovom odvode. PAS zaujímalo ako vnímajú podnikatelia navrhovanú novelu zákona, ktorá má zvýšiť bankový odvod na dvojnásobok (z 0,2% na 0,4% z pasív bánk znížených o sumu vlastného imania) a zároveň sa má zachovať jeho odvádzanie aj v budúcich rokoch.

Pôvodne sa mal bankový odvod znížiť o 50% a mal byť vyberaný do roku 2020. Slovenská banková asociácia vyhlásila, že predĺženie platnosti odvodu ohrozí finančnú stabilitu sektora. Asociácia upozorňuje na to, že pôvodne sa mal odvod platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 na rovnaký účel, teda na krytie nákladov spojených s riešením prípadných finančných kríz.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že až 84% podnikateľov (z toho 56,8% rozhodne nie a 27,2% skôr nie) nesúhlasí s tým, aby sa bankový odvod zdvojnásobil. Zvyšných 16% (z toho 9,9% rozhodne áno a 6,1% skôr áno) s týmto názorom súhlasí.

S tým, aby sa predĺžilo obdobie platenia bankového odvodu nesúhlasí až 81,9% (z toho 44,6% rozhodne nie a 37,3% skôr nie) podnikateľov. Zvyšujúcich 18,1% (z toho 9,6% rozhodne áno a 8,5% skôr áno) s týmto návrhom súhlasí.

Väčšina podnikateľov (77,1% – z toho 54,2% rozhodne nie a 22,9% skôr nie), ktorí sa prieskumu zúčastnili, nesúhlasia s tým, aby sa dočasný odvod stal trvalým. Zvyšná menšina (22,9% – z toho 8,4% rozhodne áno a 14,5% skôr áno) s týmto stanoviskom súhlasí.

Drvivá väčšina podnikateľov 92,6% (z toho 73,8% rozhodne áno a 18,8% skôr áno) si myslí, že sa zdvojnásobenie bankového odvodu na neobmedzenú dobu odrazí na zdražení bankových služieb.

S tým, že zdvojnásobenie bankového odvodu na neobmedzenú dobu znížil bankám zisky nesúhlasí 59,1% (z toho 14,5% rozhodne nie a 44,6% skôr nie) podnikateľov. Zvyšných 40,9% (z toho 19,3% rozhodne áno a 21,7% skôr áno)  si myslí, že sa zisky bankám znížia.

Viac ako polovica (53% – z toho 20,5% rozhodne áno a 32,5% skôr áno) podnikateľov si myslí, že zdvojnásobenie bankového odvodu na obmedzenú dobu zhorší dostupnosť úverov na firemné investície a obmedzí hospodársky rast. Zvyšných 47% (z toho 8,4% rozhodne nie a 38,6% skôr nie) s týmto nesúhlasí.

Z prieskumu taktiež vyplýva, že 59% (z toho 22,9% rozhodne áno a 36,1% skôr áno) podnikateľov súhlasí s názorom, že by táto zmena mohla zmeniť stabilitu finančného sektora. Ostatní podnikatelia (41% – z toho 12% rozhodne nie a 28,9% skôr nie) s týmto názorom nesúhlasia.

Pri otázke či zdvojnásobenie bankového odvodu na neobmedzenú dobu ohrozí niektoré banky a zníži súťaž na trhu, odpovedali podnikatelia takmer nerozhodne: 50,6% ( z toho10,8% rozhodne áno a 39,8% skôr áno) podnikateľov si myslí, že áno a 49,4% (z toho 9,6% rozhodne nie a 39,8% skôr nie) podnikateľov si myslí, že nie.

Väčšina podnikateľov (77,1% – z toho 32,5% rozhodne nie a 44,6% skôr nie) považuje za nevhodné vymeriavať bankový odvod z pasív bez ohľadu na ziskovosť bánk. Zvyšná menšina podnikateľov (22,9% – z toho 3,8% rozhodne áno a 18,1% skôr áno) si myslí opak.

Celkovo sme oslovili 4027 podnikateľov a odpoveď nám poskytlo 83 z nich. V prieskume sa zúčastnilo 34,1% podnikateľov s obratom do 100 000€, 29,3% podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€, 25,6% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000€ a 11% podnikateľov s obratom nad 30 000 000€.

V prieskume mal zastúpenie každý kraj. Najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (34,9%). Za ním nasledoval Trnavský kraj (14,5%). S rovnakým zastúpením nasledovali Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský (10,8%). Za nimi bol Banskobystrický (9,6%) a Prešovský (6%). Najmenej zastúpený bol Košický kraj (2,4%).

Prieskumu sa zúčastnilo 91,4% právnických osôb – podnikateľov a zvyšných 8,6% živnostníkov.

Z vyjadrení respondentov uvádzame:

„Sektorové dane a poplatky sú nesystematické a kazia trh, zneprehľadňujú podnikateľské prostredie a selektívne trestajú.“

„Myslím, že banky majú priestor na to, aby odvádzali štátu viac, bez toho, aby týmto odvodom zaťažovali svojich klientov. My podnikatelia v pomere čo vyprodukujeme, platíme omnoho viac. Nech si to niekto vyskúša, uvidíme, dokedy mu zostane úsmev.“

„V konečnom dôsledku banky prenesú zvýšené náklady na majiteľov účtov, zaplatíme to všetci obyčajní ľudia.“

Mohlo by vás zaujímať