Podnikatelia odmietajú chystané regulácie v maloobchode

Prieskum PAS a INEKO k plánovaným reguláciám v maloobchode

tlačová správa

27.02.2019

Podnikatelia kritizujú prijímané zákony týkajúce sa regulácie obchodných vzťahov, cien a marží v maloobchode. Ide predovšetkým o nedávno schválený a prezidentom vrátený zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a tiež o novelu zákona o cenách schválenú v parlamente zatiaľ v prvom čítaní.

Obchodné vzťahy, ceny a marže subjektov na trhu s potravinárskymi výrobkami nemá podľa podnikateľov kontrolovať ministerstvo pôdohospodárstva, ale Protimonopolný úrad. Rovnako je nesprávne, aby ministerstvo pôdohospodárstva určovalo obchodníkom, koho a v akom rozsahu majú propagovať vo svojich letákoch. Podľa podnikateľov regulácia v takejto forme do maloobchodu nepatrí.

Nesúhlas so zákonmi vyplýva z prieskumu, ktorý v polovici februára pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO. Rýchlej ankety sa zúčastnilo 133 podnikateľov naprieč celým Slovenskom od mikro až po veľkých podnikateľov s obratom nad 30 mil. €.

Podnikatelia sa vyjadrili k tomu, či podľa nich dochádza k takému zneužívaniu sily v obchode s potravinami, ktoré by oprávňovalo štát k regulovaniu cien a marží. Spolu 63 % hlasujúcich bolo proti (43 % skôr nie a 20 % rozhodne nie). Za možnosť „áno“ hlasovalo 33 % (z toho 14 % skôr áno a 18 % rozhodne áno). Zvyšných 5 % sa vyjadriť nevedelo.

84 % podnikateľov (32 % skôr nie a 52 % rozhodne nie) si myslí, že predkladatelia uvedených zákonných úprav dostatočne nezdôvodnili potrebu navrhnutých zásahov do podnikateľského prostredia. „Ak vláda aj parlament schvaľujú zásadné regulácie bez analýzy problému a možných dopadov, rastie riziko prijímania opatrení, ktoré len krivia trh a neprinášajú žiadny úžitok pre spoločnosť,“ povedal riaditeľ INEKO a člen Rady PAS Peter Goliaš. Podobne to vidia aj podnikatelia, z ktorých 88 % si nemyslí, že regulácia marží v obchode povedie k zníženiu cien a rozšíreniu sortimentu pre spotrebiteľov.

S názorom, aby obchodné vzťahy, ceny a marže subjektov v maloobchode kontrolovalo ministerstvo pôdohospodárstva namiesto Protimonopolného úradu, resp. iného nezávislého úradu, nesúhlasí 85 % opýtaných (21 % skôr nie a 64 % rozhodne nie).

Podľa 81 % podnikateľov (17 % skôr nie a 64 % rozhodne nie) nie je správne, aby zákon okrem presnej definície zakázaného konania umožnil potrestať aj iné obchodné podmienky, ktoré bude môcť kedykoľvek v budúcnosti ministerstvo pôdohospodárstva označiť ako neprimerané. Z pohľadu podnikateľov sa uvedenou „generálnou klauzulou“ znižuje právna istota pri posudzovaní neprimeraných podmienok.

Až 92 % (19 % skôr nie a 73 % rozhodne nie) si myslí, že je nesprávne, ak ministerstvo pôdohospodárstva určuje obchodníkom, koho a v akom rozsahu majú propagovať vo svojich letákoch a iných formách marketingu. Schválený zákon zaviedol požiadavku, aby v marketingových materiáloch a letákoch na potravinový tovar muselo byť minimálne 50 % slovenských potravín.

Celý prieskum vrátane grafov si môžete pozrieť TU.

Mohlo by vás zaujímať