Podnikatelia odmietajú chystané regulácie v maloobchode

V polovici februára pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum k regulácii cien v maloobchode.

Podnikatelia kritizujú prijímané zákony týkajúce sa regulácie obchodných vzťahov, cien a marží v maloobchode. Ide predovšetkým o nedávno schválený a prezidentom vrátený zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a tiež o novelu zákona o cenách schválenú v parlamente zatiaľ v prvom čítaní.

Obchodné vzťahy, ceny a marže subjektov na trhu s potravinárskymi výrobkami nemá podľa podnikateľov kontrolovať ministerstvo pôdohospodárstva, ale Protimonopolný úrad. Rovnako je nesprávne, aby ministerstvo pôdohospodárstva určovalo obchodníkom, koho a v akom rozsahu majú propagovať vo svojich letákoch. Podľa podnikateľov regulácia v takejto forme do maloobchodu nepatrí.

Podnikatelia sa vyjadrili k tomu, či podľa nich dochádza k takému zneužívaniu sily v obchode s potravinami, ktoré by oprávňovalo štát k regulovaniu cien a marží. Spolu 63 % hlasujúcich bolo proti (43 % skôr nie a 20 % rozhodne nie). Za možnosť „áno“ hlasovalo 33 % (z toho 14 % skôr áno a 18 % rozhodne áno). Zvyšných 5 % sa vyjadriť nevedelo.

84 % podnikateľov (32 % skôr nie a 52 % rozhodne nie) si myslí, že predkladatelia uvedených zákonných úprav dostatočne nezdôvodnili potrebu navrhnutých zásahov do podnikateľského prostredia. Podobne to vidia aj podnikatelia, z ktorých 88 % si nemyslí, že regulácia marží v obchode povedie k zníženiu cien a rozšíreniu sortimentu pre spotrebiteľov.

S názorom, aby obchodné vzťahy, ceny a marže subjektov v maloobchode kontrolovalo ministerstvo pôdohospodárstva namiesto Protimonopolného úradu, resp. iného nezávislého úradu, nesúhlasí 85 % opýtaných (21 % skôr nie a 64 % rozhodne nie).

Podľa 81 % podnikateľov (17 % skôr nie a 64 % rozhodne nie) nie je správne, aby zákon okrem presnej definície zakázaného konania umožnil potrestať aj iné obchodné podmienky, ktoré bude môcť kedykoľvek v budúcnosti ministerstvo pôdohospodárstva označiť ako neprimerané. Z pohľadu podnikateľov sa uvedenou „generálnou klauzulou“ znižuje právna istota pri posudzovaní neprimeraných podmienok.

Až 92 % (19 % skôr nie a 73 % rozhodne nie) si myslí, že je nesprávne, ak ministerstvo pôdohospodárstva určuje obchodníkom, koho a v akom rozsahu majú propagovať vo svojich letákoch a iných formách marketingu. Schválený zákon zaviedol požiadavku, aby v marketingových materiáloch a letákoch na potravinový tovar muselo byť minimálne 50 % slovenských potravín.

88% (27,8% skôr nie a 60,2% rozhodne nie) podnikateľov si myslí, že regulácia marží v obchode nepovedie k zníženiu cien a rozšíreniu sortimentu pre spotrebiteľov.

Celkovo sme oslovili 4 114 podnikateľov a odpoveď nám poskytlo 133. Prieskumu sa zúčastnilo 30,5% podnikateľov s obratom 0 – 100 000€, 26,7% podnikateľov s obratom 100 001 – 1 000 000€, 31,3% podnikateľov s obratom 1 000 001 – 30 000 000€ a 11,5% podnikateľov s obratom 30 000 001 a viac.

V prieskume mal zastúpenie každý kraj. Najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (31,6 %). Za ním sa ocitol Trnavský (13,5 %), s malým rozdielom Trenčiansky a Banskobystrický  (12,8 %) a Žilinský (9,8%). Za nimi ostali Nitriansky a Košický (6,8 %). Najmenšie zastúpenie mal Prešovský kraj (6 %).

Prieskumu sa zúčastnilo 91,7% právnických osôb – podnikateľov  a 8,3% živnostníkov.

Z názorov podnikateľov je jasné, že so zákonom absolútne nesúhlasia. Je podľa nich nesprávne, aby obchodné vzťahy, ceny a marže subjektov na trhu s potravinárskymi výrobkami kontrolovalo ministerstvo pôdohospodárstva namiesto Protimonopolného úradu. Taktiež si myslia, že je absurdné, aby ministerstvo pôdohospodárstva určovalo obchodníkom koho a v akom rozsahu majú propagovať vo svojich letákoch a podobne. Podľa podnikateľov regulácia nepatrí do maloobchodov.

Z vyjadrení respondentov uvádzame:

Štát sa má starať o iné veci, ako je neustále zasahovať do podnikateľského prostredia reguláciami. Štát neustále predražuje podnikanie.

„Štátna administratíva má vytvárať podnikateľské prostredie a nie zasahovať do neho reguláciou. Dobre nastavené podmienky vytvoria u podnikateľov záujem.“

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Mohlo by vás zaujímať