Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú zneužívané

Ministerstvo financií chce pre seba aj pre Finančné riaditeľstvo zabezpečiť pravidelný prísun informácií o všetkých operáciách na účtoch podnikateľov za kalendárny rok, a to plošne bez vopred daného súhlasu súdu ku konkrétnemu prípadu.

V prvej polovici augusta uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum, ktorého výsledky ukazujú, čo si podnikatelia o tomto návrhu myslia.

Oslovili sme 2 995 podnikateľov, pričom odpovedalo 187. V prieskume sa zúčastnilo 37,9%  podnikateľov s obratom do 100 000€, 33% podnikateľov s obratom od 100 001€  do  1 000 000€, 19,8% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ – 30 000 000€ a 9,3% podnikateľov s obratom nad 30 000 001€.

V ankete mal zastúpenie každý kraj Slovenska. Najviac zúčastnených bolo z Bratislavského kraja (34,9%), nasledovali Trnavský, Trenčiansky a Prešovský, ktoré mali rovnaké zastúpenie a to (11,3%). Za nimi ostali Košický (9,7%) a Žilinský (9,1%). Najmenej zúčastnených bolo z Banskobystrického (7,5%) a Nitrianskeho kraja (4,8%).

Väčšina z tých, ktorí sa prieskumu zúčastnili (73,5%), nesúhlasí s tým, aby ministerstvo disponovalo informáciami o pohyboch na ich účtoch, ktoré používajú na podnikateľské účely a ďalších (21,1%) taktiež skôr nesúhlasí. Spolu tak návrh odmieta 94,6% opýtaných. Zvyšných (5,4%) s návrhom ministerstva súhlasí.

Viac ako polovica opýtaných (59,7%) nesúhlasí s tým, že by to bol vhodný nástroj proti daňovým únikom, skôr nesúhlasí takmer tretina (29%) a zvyšných (11,3%) súhlasí.

Na boj proti daňovým únikom existujú, podľa podnikateľov, aj iné možnosti. Najviac z nich (71,7%) je toho názoru, že jednoduchý daňový systém a čo najmenej výnimiek v ňom, by bol účinnejší nástroj proti daňovým únikom. 62,5% podnikateľov si myslí, že proti daňovým únikom by pomohli profesionálna a efektívna finančná sprava, polícia a prokuratúra. Rovnosť pred zákonom (rovnaký prístup ku všetkým daňovníkom) uviedlo 57,6%. S nižšou mierou súhlasu zostali možnosti: rovná daň (40,2%), verejná kontrola práce daňových úradov, resp. finančnej správy (39,7%), častejšie kontroly podozrivých daňových subjektov (38,6%), kontrolné výkazy (26,6%) a dôsledná verejná kontrola výberu riaditeľov daňových úradov (25%).

Až 79,9% respondentov si myslí, že stála kontrola majetku a účtov politikov, ich rodinných príslušníkov a politických strán, by bola prospešnejšia pre boj proti daňovým únikom. 20,10% respondentov s touto možnosťou nesúhlasili (z toho len 6% určite).

Celkovo až 91,3% podnikateľov nie je ochotných obmedziť svoje súkromie a vzdať sa určitej slobody (z toho 64,7% určite nie). Zvyšných (8,7%) by s tým problém nemalo.

Snáď najväčším prekvapením prieskumu je vyjadrenie absolútnej nedôvery (94,6% respondentov) k vyhláseniu ministerstva, že zabráni zneužitiu a obchodovaniu s citlivými dátami. Postoj podnikateľov je zrejme reakciou na reálne situácie, kedy sa daňové tajomstvo stalo súčasťou politického boja zo strany vládnych predstaviteľov voči politickým oponentom, bývalým podnikateľom.

Samotní respondenti navrhli opatrenia, ktoré sú podľa nich účinné proti daňovým únikom. Najčastejšie z nich uvádzame v nasledovnom zozname:

  1. Významné zjednodušenie daňového systému a jeho prehľadnosť.
  2. Vytvorenie dostatočnej protihodnoty poskytovanej štátom za odvedené prostriedky
  3. Prostredníctvom polície, prokuratúry a súdov dôsledne potierať a trestať ekonomickú trestnú činnosť právnických, fyzických osôb včítane politikov a pracovníkov štátnej a verejnej správy
  4. Rýchle kontroly (so záverom po pár dňoch) podozrivých subjektov úplne nezávislou Daňovou kobrou (nesmie byť pod MF ani MV), pod dohľadom prokurátora. (funguje to v PL = veľmi efektívne). Konečne zaviesť právnickým osobám (PO) pozastavenie činnosti živnostenským úradom, ak nebudú dodržiavať úhrady faktúr (podobne ako v Nemecku).
  5. Schváliť riadny zákon o preukazovaní majetku.
  6. Na vedúcich miestach finančnej správy, daňových úradov, polície, prokuratúry a podobne, by nemali byť ľudia blízki politikom vo vláde a parlamente ale výhradne odborníci, krotí budú vychádzať z výberových konaní.
  7. Zabezpečiť prístup kontrolórov ku kontrolným výkazom. Kontrolóri Daňových úradov nemajú prístup ku kontrolným výkazom a nevedia skontrolovať faktúry, či sú v kontrolnom výkaze (vyjadrenie úradníka DU pri miestnom zisťovaní na otázku, prečo od daňového subjektu požadujú kópiu kontrolného výkazu DPH, keď to majú v systéme, ktorý to vyhodnocuje a vedia to skontrolovať….). Ku kontrolnému výkazu, ktorý nájde nespárované faktúry má prístup len zopár ľudí na vysokých pozíciách. Preto zastávam názor, že kontrolóri majú mať prístup k uvedeným údajom (systémovým vyhodnoteniam). Prístup k uvedeným údajom by práve naopak nemali mať ľudia na vysokých pozíciách, najmä ak ide o politické nominácie. Toto podporuje len korupciu.

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.

Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu.

Ak ste podnikateľka/podnikateľ a máte záujem zúčastniť sa prieskumov PAS, zašlite nám Váš email na pas@alianciapas.sk.

Ak máte záujem stať sa našim členom TU nájdete bližšie informácie.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Mohlo by vás zaujímať