Podnikatelia sú proti novému odvodu pre obchodné reťazce a nesúhlasia ani s dôvodmi, pre ktoré by mal byť zavedený.

V prvej polovici novembra pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum na zistenie názorov podnikateľského stavu na tento návrh.

Ako prvé sa podnikatelia vyjadrili k tomu, za čo považujú odvod z obratu pre obchodné reťazce. Najviac z nich hlasovalo za možnosť, že odvody považujú za daň (56,9 %). S malým rozdielom sa priklonili k možnosti, že toto opatrenie bude mať za následok deformáciu trhu (54,7 %). 49,6 % podnikateľov si myslí, že je to diskriminačné opatrenie. S veľkým rozdielom sa podnikatelia priklonili k možnostiam, že je to správne riešenie problémov poľnohospodárstva (5,8 %), pomoc pre prvovýrobcov (5,1 %) a systémové opatrenie (3,6 %).

S názorom, že je odvod správnym nástrojom na dosiahnutie cieľa – potravinovej sebestačnosti, nesúhlasí 91,3 % (z toho 73,2 % nie a 18,1 % skôr nie). Zvyšných 5,1 % skôr áno a 3,6 % áno.

S tým, že príčinou problémov v poľnohospodárskej prvovýrobe sú obchodné reťazce, nesúhlasí  80,5 % (z toho 45,7 % skôr nie a 34,8 % nie). Súhlas vyjadrilo 19,6 % (z toho 8,7 % skôr áno a 10,9 % áno).

94,9 % odpovedajúcich (z toho 20,4 % skôr áno a 74,5 % áno) je toho názoru,  že odvod zvýši cenu potravín v SR. Zvyšných 5,1 % (z toho 2,2 % skôr nie a 2,9 % nie) s týmto názorom nesúhlasia.

S názorom,  že odvod povedie k odchodu niektorých reťazcov z trhu a teda k zhoršeniu hospodárskej súťaže nesúhlasí  63,7% (z toho 44,9 % skôr nie a 18,8 % nie). Zvyšných 36,2 % (z toho 24,6 % skôr áno a 11,6 % áno) sa k tomuto názoru priklonilo.

86,7 % podnikateľov (z toho 23,5 % skôr nie a 63,2 % nie) považujú zavádzanie daní a odvodov vybraným subjektom s cieľom uprednostniť/ podporiť inú skupinu subjektov v hospodárstve za nesprávne najmä vzhľadom na ústavný záväzok chrániť a podporovať hospodársku súťaž (čl. 55 ústavy). Naopak, zvyšných 13,3 % ( z toho 5,9 % skôr áno a 7,4 % áno) to považujú za správne.

Celkovo sme oslovili 4267 podnikateľov a odpoveď nám poskytlo 139. Prieskumu sa zúčastnilo 25 % podnikateľov s obratom 0 – 100 000€, 33,1 % podnikateľov s obratom 100 001 – 1 000 000€, 25 % podnikateľov s obratom 1 000 001 – 30 000 000€ a 16,9 % podnikateľov s obratom 30 000 001 a viac.

V prieskume bol zastúpený každý kraj. Najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (30,7 %). Za ním sa s rovnakým zastúpením ocitli Banskobystrický, Žilinský a Trnavský (10,9 %) a s malým rozdielom Prešovský (10,2 %). Za nimi ostali Nitriansky (9,5 %) a Košický (8,8 %). Najmenšie zastúpenie mal Trenčiansky kraj (8 %).

Prieskumu sa zúčastnilo 94,9 % právnických osôb – podnikateľov a 5,1 % živnostníkov.

Z názorov podnikateľov vyplýva, že daný návrh je kontraproduktívny a v podstate nič nevyrieši. Podnikatelia sú toho názoru, že zvýšením odvodu stúpnu ceny potravín. Podnikatelia nepovažujú odvod, v skutočnosti novú daň, za správny nástroj na riešenie problémov potravinárskej výroby.

Ako uviedol jeden z respondentov:

„Domácich podnikateľov v potravinárstve, medzi ktorých patríme, trápi najmä vysoké odvodové a daňové zaťaženie vo všeobecnosti. Individuálne opatrenia len zbytočne deformujú trh a dotknuté subjekty si aj tak nájdu spôsob svoju hospodársku silu ukázať.“

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Mohlo by vás zaujímať