Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva

Prieskum PAS a INEKO o vplyve pandémie na podnikateľské prostredie. Prieskum je súčasťou projektu inštitútu INEKO, ktorý finančne podporuje Center for International Private Enterprise (CIPE).

Pandémia výrazne zhoršila podmienky na podnikanie. Ak by sa mal opakovať rok 2020, až polovica oslovených podnikateľov by dokázala prežiť len pár mesiacov, najviac jeden rok. Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva a tiež po čo najrýchlejšej implementácii balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže.

Tieto závery vyplývajú z prieskumu medzi podnikateľmi o stave podnikateľského prostredia, ktorý vo februári realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO. Prieskumu sa zúčastnilo 137 podnikateľov všetkých veľkostí z celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie mali podnikatelia pôsobiaci v sektore služieb, s ročným obratom do milióna eur, s najviac 9 zamestnancami a z Bratislavského kraja.

Spomedzi respondentov si 73 % myslí, že sa podnikateľské prostredie v roku 2020 zhoršilo, podľa 14 % sa nezmenilo a zvyšných 13 % tvrdí, že sa zlepšilo.

Približne traja zo štyroch respondentov (74 %) uviedli, že pandémia v uplynulom roku ohrozila ich podnikanie. Ako najčastejšie označili nasledovné príčiny: a) znížil sa záujem zákazníkov o naše produkty (70 %), b) štátne opatrenia poškodili naše podnikanie (60 %), c) vyčerpali sme značnú časť rezerv (49 %).

Viac ako polovica (51 %) opýtaných by dokázala podnikať len pár mesiacov/maximálne 1 rok, ak by sa minulý rok mal zopakovať. Zhruba pätina (21 %) uviedla, že by boli schopní podnikať naďalej dlhodobo, nakoľko ich rok 2020 negatívne neovplyvnil.

Pri riešení dôsledkov pandémie označili respondenti za najefektívnejšie tieto opatrenia: a) čo najrýchlejšia vakcinácia obyvateľstva (74 %), b) čo najrýchlejšie otváranie prevádzok aj škôl s ohľadom na epidemiologickú situáciu (51 %), c) zvýšenie a rozšírenie priamej pomoci štátu pre podnikateľov postihnutých pandémiou (45 %).

Pri podpore podnikania z dlhodobého pohľadu by podľa podnikateľov boli najefektívnejšie nasledujúce opatrenia: a) čo najrýchlejšia implementácia balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže (64 %), b) potláčanie korupcie, rovnosť pred zákonom, lepšia vymožiteľnosť práva (43 %), c) zníženie priamych daní a odvodov; kompenzácia výpadkov lepším výberom ako aj zvýšením daní zo spotreby a majetkových daní (40 %).

Celý prieskum nájdete TU.

Doplňujúce informácie:

V prieskume nám poskytlo odpoveď 137 podnikateľov, z toho: 36 % podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€, 35 % podnikateľov s obratom do 100 000€, 21 % podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000€ a 7 % podnikateľov s obratom väčším ako 30 000 000€.

Takmer polovica (48 %) podnikateľov pôsobí v odvetví služieb. Nasledovali podnikatelia v odvetví: obchodu (15 %), priemyslu (13 %), iných odvetví (11 %) a stavebníctva (10 %). Najmenej podnikateľov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, pôsobí v odvetviach ako: poľnohospodárstvo, spracovanie odpadu a energetika (1 %).

Z podnikov, ktoré sme oslovili, zamestnáva najviac 1-9 zamestnancov, a to až 51 %. Podstatne menej respondentov (17 %) zamestnáva 10 – 49 ľudí, 10 % zamestnáva 50 – 249 ľudí, 5 % zamestnáva 250 – 999 ľudí a 4 % podnikateľov zamestnáva viac ako 1 000 ľudí. Nikoho nezamestnáva 14 % podnikateľov.

Prieskumu sa zúčastnili podnikatelia z každého kraja. Najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (40 %), ďalej nasledoval Košický kraj (16 %). S rovnakým zastúpením nasledovali Trenčiansky kraj, Trnavský kraj a Prešovský kraj (15 %). Tesne za nimi bol Žilinský kraj (14 %). Najmenej zastúpení boli podnikatelia z Banskobystrického kraja (12 %) a Nitrianskeho kraja (10 %).

Prieskumu sa zúčastnilo 91 % právnických osôb – podnikateľov a 9 % živnostníkov.

Mohlo by vás zaujímať