Podnikatelia zákaz nedeľného predaja nechcú

Vyplýva to z prieskumu, ktorý PAS realizovala v septembri 2022. Takmer 70 % (69,9) podnikateľov sa v ňom vyjadrilo, že je proti zákazu nedeľného maloobchodného predaja. O otváracích hodinách by podľa nich mal slobodne rozhodovať zamestnávateľ po dohode so zamestnancami. Firmy deklarujú, že záujem o víkendovú prácu je vysoký. „Zamestnanci majú príplatky radi, nerobí im to problém“, hovorí jeden z účastníkov prieskumu. Poukazuje na to, že prijatím zákazu klesnú zamestnancom mzdy, čo môže zvýšiť mieru chudoby.

Na druhej strane si takmer 20 % (19,2) podnikateľov vie predstaviť svoje prevádzky v nedeľu zatvorené. Argumentujú tým, že predaja počas víkendov je obmedzený aj v iných štátoch. Najväčší domáci maloobchodný reťazec COOP Jednota je úprave otváracích hodín počas nedieľ naklonený. Z ich 14 000 zamestnancov pracuje viac ako 11 500 priamo na prevádzkach. Až 85 % tvoria ženy. „Chceme im vytvoriť podmienky, aby počas dní pracovného voľna mohli tráviť adekvátny čas so svojimi rodinami“, hovorí podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Filip Kasana.

Vyššiu mieru zhody našli podnikatelia pri odpovediach na otázku, či má byť otváracia doba obmedzená legislatívou. Takmer 85 % (84,6 %) účastníkov prieskumu si myslí, že by štát nemal určovať, kedy môžu byť ich prevádzky otvorené. Reguláciu vnímajú ako neprimeraný zásah do slobody podnikania. Problém vidia aj v umelo vytvorenej konkurenčnej výhode pre tých, ktorých prevádzky budú mať zo zákazu výnimku. Opačný názor má 13,5 % opýtaných podnikateľov, podľa ktorých je zásah štátu v tejto oblasti v poriadku.

Mohlo by vás zaujímať