Podnikatelia: Zvedenie eura bolo správnym krokom

Štyria z piatich podnikateľov si myslia, že zavedenie eura na Slovensku od 1.1.2009 bolo správnym krokom. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorý PAS realizovala krátko pred uplynutím tisíceho dňa od zavedenia eura na Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo 130 podnikov z celého Slovenska. Až 81% podnikateľov hodnotí prijatie spoločnej európskej meny pozitívne. Dôvodom môže byť vyššia menová stabilita, úspora transakčných nákladov, nižšia cena kapitálu alebo jednoduchší cezhraničný obchod. Na druhej strane stojí 10% podnikateľov, ktorí prijatie eura k 1.1.2009 nepovažujú za správne rozhodnutie. Dôvodom môže byť neistá situácia v eurozóne v súčasnom období, alebo tiež silný rast kurzu slovenskej meny v predvstupovom období, čo znevýhodnilo exportujúce podniky.

Otázka č.1: Bolo podľa Vás zavedenie eura na Slovensku od 1.1.2009 správnym krokom?

Zdroj: Prieskum PAS

Róbert Kičina z Podnikateľskej aliancie Slovenska: „Prechod na euro bol zo strany podnikateľov zvládnutý hladko a efektívne. Nepotvrdili sa obavy zo zneužitia prechodu na euro na neúmerné zvyšovanie cien. Konkurencia na trhu spoľahlivo ustrážila ceny a opatrenia predchádzajúcej vlády, ako napr. novela zákona o cenách a zriadenie cenovej rady, či novela trestného zákona a hrozba 3 ročného väzenia za neúmerné zdražovanie, sa ukázali ako neefektívne, až zbytočné.“ Cenová hladina v roku 2009 vzrástla o 1,6% a o rok neskôr len o 1,0%. „Vplyv eura na rast cien možno hodnotiť ako zanedbateľný“, dodáva Kičina.

Podnikatelia podľa výsledkov prieskumu pocítili výhody spoločnej meny aj v praxi. Zníženie transakčných a administratívnych nákladov zaznamenalo 57% respondentov. Vplyv eura na zníženie nákladov na získanie kapitálu pocítilo 40% podnikateľov a 47% respondentov uviedlo, že zavedenie eura na Slovensku vytvorilo v ich spoločnostiach potenciál na rast zahraničného obchodu. Pri otázkach ohľadom vplyvu eura na cenu kapitálu a na rast zahraničného obchodu sa pomerne veľa respondentov (38% a 32%) vyjadrilo neurčito, čo možno interpretovať, že euro nevnímajú ako hlavný faktor prípadného zníženia cien kapitálu a rastu zahraničného obchodu. K nižšej cene kapitálu totiž prispela aj politika Európskej centrálnej banky, ktorá v minulom období v rámci protikrízových opatrení znižovala úrokové sadzby. Vývoj cezhraničného obchodu zasa negatívne poznačila hospodárska kríza, ktorá dorazila na Slovensko v rovnakom čase ako euro a časť podnikov sa viac ako na expanziu na zahraničné trhy sústredila na znižovanie nákladov a objemu produkcie. Pozitívne dopady zavedenia eura na podnikanie nepocítila pätina respondentov.

Otázka č.2: Pocítili ste vo Vašej spoločnosti po zavedení eura zníženie transakčných a administratívnych nákladov?

Otázka č.3: Znížilo zavedenie eura náklady na získanie kapitálu pre Vašu spoločnosť?

Otázka č.4: Vytvorilo zavedenie eura na Slovensku vo Vašej spoločnosti potenciál na rast zahraničného obchodu?

Zdroj: Prieskum PAS

Budúcnosť eura vidia podnikatelia optimisticky
V odpovediach ohľadom ďalšieho vývoja v eurozóne boli podnikatelia prevažne optimistickí. Dve tretiny respondentov si myslí, že euro má perspektívu na dlhodobú existenciu napriek súčasným turbulenciám v zadlžených krajinách. Na druhej strane, 13% podnikateľov v dlhodobú existenciu eura neverí. Zvyšných 20% sa vyjadrilo neurčito a v tomto prípade bude rozhodujúce, aké opatrenia prijmú krajiny eurozóny na stabilizáciu svojich verejných financií.

Otázka č.5: Myslíte si, že má euro perspektívu na dlhodobú existenciu napriek súčasným turbulenciám v zadlžených krajinách?

Zdroj: Prieskum PAS

Mohlo by vás zaujímať