Prehľad protikrízových opatrení vlády SR

PAS prináša prehľad 69 vládnych opatrení na prekonanie dopadov hospodárskej krízy definovaných v materiáloch: Aktualizácia opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy (schválené vládou SR dňa 17.12.2008), Návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť – nové znenie (schválené vládou SR dňa 2.2.2009) a Návrh tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy (schválené vládou SR dňa 9.2.2009). PAS 6.3.2009 upozornila prostredníctvo stanoviska, že napriek prijatiu 69 parciálnych opatrení nie je v silách vlády SR, aby eliminovala dopady krízy na ekonomiku a zdôraznila, aby sa desiatkami malých opatrení nezakrývala existujúca potreba realizácie fundamentálnych reforiem na Slovensku, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov v budúcnosti (text stanoviska – Pre krízu zabúdame na reformy.

Prehľad vládnych opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy (xls.)

Mohlo by vás zaujímať