Presidential Candidates: Judiciary is the Priority

Pričiniť sa v rámci svojich kompetencií o zlepšovanie súdnictva, vyjadrovať sa k verejným veciam, etickým problémom a zlyhaniam verejných predstaviteľov a požadovať od politikov prípravu zákonov s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie sú tri najdôležitejšie požiadavky, ktorých napĺňanie očakávajú podnikatelia od budúceho prezidenta SR. Najjednoznačnejšie sa s uvedenými požiadavkami stotožnili prezidentskí kandidáti A. Kiska, R. Procházka a P. Hrušovský. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) medzi jej členskými spoločnosťami a ôsmimi kandidátmi na funkciu prezidenta SR, ktorí v predvolebných prieskumoch dosahujú dlhodobo najvyššie preferencie.

PAS pred prezidentskými voľbami pripravila Prezidentský Wish List, v ktorom zadefinovala 9 opatrení, ktorými môže budúci prezident, resp. prezidentka SR prispieť v medziach svojich kompetencií k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a tým podporiť hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku. Následne požiadala prezidentských kandidátov, aby tieto opatrenia ohodnotili podľa dôležitosti. Z oslovených ôsmych kandidátov neprejavili záujem zapojiť sa do hodnotenia J. Čarnogurský, R. Fico a H. Mezenská.

Každú z deviatich požiadaviek Prezidentského Wish Listu mohli prezidentskí kandidáti obodovať na škále od 1 (minimálna dôležitosť) do 5 (maximálna dôležitosť), pričom na rozdelenie mali k dispozícii len 25 bodov. Najdôležitejšie tri priority podľa podnikateľov – zlepšenie súdnictva, komentovanie verejných vecí a priaznivejšie zákony pre podnikanie – tak mohli v hodnotení získať spolu 15 bodov. Najbližšie sa požiadavkám podnikateľov priblížil A. Kiska, ktorý uvedeným opatreniam pridelil 14 bodov. R. Procházka a P. Hrušovský im pridelili po 12 bodov, M. Kňažko 11 bodov a G. Bárdos 10 bodov.

Z ostatných požiadaviek zarezonovala medzi kandidátmi výzva, aby budúci prezident vyžadoval od štátnych orgánov dodržiavanie princípu rovnosti voči všetkým podnikateľom, najmä v oblasti daní, odvodov a štátnej pomoci. Ako vysokú prioritu vo svojej agende týkajúcej sa podnikateľského prostredia označili tento bod R. Procházka, G. Bárdos a M. Kňažko.

Nižšiu prioritu dali zhodne podnikatelia i prezidentskí kandidáti požiadavkám na reprezentovanie Slovenska ako dôveryhodného partnera v zahraničí, zlepšovaniu povedomia o dôležitosti podnikateľov v spoločnosti, požiadavke na zohľadňovanie kvality menovaných profesorov vysokých škôl a participácii prezidentského úradu na tvorbe hospodárskej politiky.

Nižšie uvádzame zoznam požiadaviek Prezidentského Wish Listu zoradených na základe hlasovania členov PAS a hodnotenie ich dôležitosti z pohľadu prezidentských kandidátov (kliknite na obrázok pre zväčšenie):

Mohlo by vás zaujímať