Priemysel sa v máji ďalej spomaľoval, stavebníctvo sa definitívne rozbehlo

Nedarí sa najmä hlavným exportným odvetviam slovenského priemyslu. Spomalenie by mohlo mať však len krátkodobý charakter a v druhej polovici roka by sa dynamika rastu priemyslu mohla opäť zrýchľovať, myslí si analytik UniCredit Bank.

Priemysel v máji po zohľadnení tradičnej sezóny stagnoval (prepočet UniCredit Bank), dynamika jeho medziročného rastu sa tak podľa údajov Štatistického úradu ďalej spomaľovala z 4,7% už len na 1,3%, čo znamená, že priemysel rástol najpomalšie od novembra minulého roku.

Nedarí sa najmä hlavným exportným odvetviam slovenského priemyslu. Výrobcovia spotrebnej elektroniky po zohľadnení sezóny už tretí mesiac v rade znižovali svoju produkciu, pričom v porovnaní s minulým rokom sa ich produkcia znížila takmer o tretinu. Len výrobcovia spotrebnej elektroniky tak z medziročného rastu priemyslu uberali -1,6 pb.

Automobilový priemysel síce dokázal v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšiť svoju produkciu, dynamika jeho medziročného poklesu sa však prehĺbila z -0,3% na -1,2% a z celkového medziročného rastu priemyslu ubrali automobilky ďalších -0,4 pb.

V máji sa však nedarilo ani strojárom a spracovateľom kovov, ktorí síce stále medziročne rástli, pri relatívne výraznejšom medzimesačnom poklese produkcie sa však dynamika ich medziročného rastu citeľnejšie spomalila. Svetlou výnimkou medzi exportnými odvetviami tak boli výrobcovia elektrických zariadení, ktorí sa opäť vrátili k dvojciferným dynamikám medziročného rastu.

V máji sme sa dočkali výraznej korekcie aj u prekvapivého lídra priemyslu z úvodu roka – u potravinárov. Ich produkcia po zohľadnení sezóny v porovnaní s aprílom klesla až o štvrtinu a znížila sa tak na úroveň mája minulého roka. Relatívne silný medzimesačný pokles vykázali aj výrobcovia chemikálií, naopak rástol rafinérsky a farmaceutický priemysel.

Stavebníctvo aj v máji potvrdzovalo, že nabralo druhý dych a definitívne sa odrazilo od dna. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa produkcia stavebníctva v máji zvýšila o úctyhodných 3,8% (sezónne očistené), pričom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa dynamika jej rastu zrýchlila až na 15,3% – naposledy stavebníctvo vykázalo silnejší medziročný rast v októbri roku 2008.

Rast stavebnej produkcie počas mesiacov roku 2015, medziročne v %

Za rekordným rokom 2008 však produkcia stavebníctva stále zaostáva o približne pätinu. Aktuálne oživenie stavebníctva je najmä dôsledkom opätovného naštartovania výstavby infraštruktúry (najmä diaľnic) – segment infraštruktúry v máji medziročne vzrástol až o 47,2%.

Zdá sa však, že od dna sa už odráža aj výstavba budov, ktorá v máji po prvýkrát od marca minulého roka medziročne rástla a hneď aj vykázala najrýchlejší medziročný rast od decembra 2010 (o 4,4%).

Výhľad

 

Májové spomalenie priemyslu už skôr naznačoval indikátor dôvery v priemysle, ale aj deň predtým zverejnené čísla zahraničného obchodu. Už v júni sa však dôvera v priemysle opäť zlepšila, pričom rástli najmä očakávania priemyselných podnikov.

Predpokladáme preto, že aktuálne spomalenie priemyslu by mohlo mať len krátkodobý charakter a v druhej polovici roka by sa dynamika rastu priemyslu mohla opäť zrýchľovať, v medziročnom porovnaní by tomu pritom mala štatisticky pomáhať aj nižšia minuloročná porovnávacia báza.

Oživujúce sa investície v ekonomike a vyššie verejné výdavky do výstavby infraštruktúry by mali aj v nasledujúcich mesiacoch ťahať stavebníctvo smerom nahor.

Ľubomír Koršňák

Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

 

Mohlo by vás zaujímať