Prieskum v súvislosti s pandémiou Covid-19

V septembri 2021 zrealizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) medzi podnikateľmi prieskum v súvislosti s pandémiou Covid-19. Prieskum je súčasťou projektu, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre rok 2021. Až 53,8% (z toho 20% určite nie a 33,8% skôr nie) podnikateľov nerozumie súčasným protipandemickým opatreniam. Iba 1,5% im rozumie úplne, 41,5% skôr áno. Zvyšných 3,1% podnikateľov sa vyjadriť nevedelo.

Za najúčinnejšie opatrenia v boji s pandémiou považujú opýtaní podnikatelia: 1 – Očkovanie čo najväčšej časti populácie (72,1%), 2 – Dodržiavanie ROR ruky-odstup-rúška (64,4%) a 3 – zavedenie regionálneho Covid automatu (35,6%).

Iba 20% podnikateľov (18,5% skôr áno, 1,5% rozhodne áno) je spokojných s pomocou, ktorú im poskytuje štát. Takmer 70% (44,6% určite áno a 32,3% skôr áno) si nemyslí, že štátna pomoc je dostatočná. Nevedelo sa vyjadriť 10,8% opýtaných.

Negatívny dopad ďalšej vlny na podnikanie očakáva 66,1% podnikateľov (z toho 24,6% rozhodne áno a 41,5% skôr áno), tretina obavy nemá (skôr nie 26,2% a rozhodne nie 4,6%).

Najčastejšími opatreniami, ktoré podnikatelia uskutočnili v súvislosti s prípravou na ďalšiu vlnu pandémie COVID-19 sú: 1 – presun do online prostredia (27,7%), 2 – zníženie prevádzkových nákladov (23,1%), 3 – zníženie investícií (20%) a 4 – podpora pri očkovaní zamestnancov (18,5%). Žiadne opatrenia nerealizovalo 21,5% účastníkov prieskumu.

Za tri najúčinnejšie pri zmiernení dopadov pandémie na podnikateľov považujú respondenti: 1 – priamu finančnú pomoc ako náhradu za výpadok príjmov (50,8%), 2 – dočasné zníženie/odpustenie priamych daní a odvodov z práce (38,1%) a 3 – úhradu časti nájomného (19%). Naopak, ako najslabšie opatrenia označili zvýhodnené, resp. štátom garantované úvery (7,9%), odklad splátok úverov a dočasné zníženie DPH na vybrané služby a tovary (obe po 6,3%).

Zamestnávatelia chcú mať podľa prieskumu PAS právo na kontrolu očkovania, testovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia a tiež na kontrolu osobného dokladu svojich zamestnancov. Za je 67,7% (z toho 43,1% rozhodne áno, 24,6% skôr áno), proti 29,2% (z toho 15,4% skôr nie a 13,8% rozhodne nie). Vyjadriť sa nevedelo 3,1% z nich.

Podľa názoru 53,8% podnikateľov (rozhodne áno 24,6%, skôr áno 29,2%) by mali mať právo na kontrolu očkovania, testovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia a tiež na kontrolu osobného dokladu u svojich klientov/spotrebiteľov aj poskytovatelia služieb/tovaru (tak, ako je to napríklad pri predaci alkoholu a cigariet). Nemyslí si to 43,1%, z toho 20% skôr nie a 23,1% rozhodne nie. Nevedelo sa vyjadriť 3,1%.

Prieskum bol realizovaný s finančnoou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre rok 2021.

Mohlo by vás zaujímať