Program vlády Róberta Fica je všeobecný, prevažne nekonkrétny a málo ústretový voči podnikateľom

Stanovisko Podnikateľskej aliancie Slovenska k programovému vyhláseniu vlády 2016-20.

Podnikateľská aliancia Slovenska považuje programové vyhlásenie vlády Roberta Fica za málo ústretové voči požiadavkám podnikateľov. Napriek veľkému rozsahu hodnotí tento dokument ako všeobecný, prevažne nekonkrétny, s absenciou merateľných ukazovateľov. Prístup  k podpore podnikateľského prostredia preto bude možné vyhodnotiť až na základe konkrétnych krokov novej vlády.

PAS pri predložení programových priorít v marci konštatovala, že v siedmich z desiatich bodov sa tento dokument čiastočne prekrýva s Desatorom požiadaviek podnikateľov, ktoré zverejnila pred voľbami. Preto PAS očakávala, že sa tento prienik prejaví v konkrétnych návrhoch. Po predložení programového vyhlásenia však PAS dospela k záveru, že prienik nastal iba zhruba v štvrtine požiadaviek podnikateľov.

PAS oceňuje hlavne úmysly vlády prispieť k sledovaniu efektívnosti verejného sektora, očisťovaniu verejného života, znižovaniu daňového zaťaženia, zvyšovaniu transparentnosti a odbúravaniu byrokracie v podnikaní. Na druhej strane hodnotí ako veľmi slabé zámery vlády v podpore hospodárskej súťaže, ozdravovaní verejných financií, zlepšovaní vzdelávania, otvárania spoločného trhu v Európskej únii a v celkovom uľahčení podnikania na Slovensku.

Prečítajte si aj:

Podnikatelia zverejnili svojich Desatoro požiadaviek pre politikov

Dôležité je, aby sa proti korupcii a klientelizmu nebojovalo iba naoko, ale aby sa reálne očistil verejný život, po čom občania volajú

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku desať rokov zhoršuje, nová vláda sa musí pustiť do reforiem

Mohlo by vás zaujímať