Rebríčky a kalkulačka daní z nehnuteľností 2010

V roku 2010 sa sadzby daní z nehnuteľností v 84 okresných mestách a mestských častiach Bratislavy oproti minulému roku znížili v priemere o 0,71 % a dostali sa tak pod úroveň z roku 2008. Až 46 miest sadzby na tento rok nezmenilo vôbec a v ďalších 18 mestách miestne samosprávy upravili sadzby daní z nehnuteľností v priemere o menej ako jedno percento v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa Róberta Kičinu, výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS): „Rok 2010 je volebným rokom aj pre predstaviteľov samospráv a to môže byť jedným z dôvodov, prečo väčšina miest nemenila sadzby z minulého roka. K nepatrným zmenám v ďalších mestách došlo v dôsledku zaokrúhľovania minuloročných sadzieb, pričom sledované mestá väčšinou zaokrúhlili sadzby smerom nadol.“ Šesť miest sadby daní z nehnuteľností znížilo v priemere o viac ako 1% a v štrnástich slovenských mestách došlo k zvýšeniu sadzieb o viac ako 1%.

Priemerné sadzby daní z nehnuteľností sú v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku určoval štát, približne dvojnásobne vyššie. „Dane z nehnuteľností vzrástli najprudšie medzi rokmi 2004 a 2005 kedy mohli samosprávy prvýkrát slobodne rozhodnúť o ich výške. V ďalších rokoch sa rast výrazne spomalil a od roku 2008 sa priemerná výška daní z nehnuteľností ustálila na úrovni dvojnásobku sadzieb z roku 2004,“ hovorí R. Kičina.

Stabilizáciou sadzieb daní z nehnuteľností samosprávy síce šetria výdavky miestnych platiteľov v čase krízy, no zároveň sa tým sami vystavujú riziku finančných ťažkostí. Výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je najdôležitejším zdrojom financovania miest a obcí, k 31.12.2009 klesol o 10,3% v porovnaní s rokom 2008 a prípadný rast miestnych daní mohol čiastočne kompenzovať tento výpadok. „Sledované mestá dane nezvýšili už tretí rok za sebou a je pravdepodobné, že ich výrazne nezvýšia ani v závere tohto roka, nakoľko pred voľbami do samospráv sa k takému kroku zrejme nikto neodhodlá. Tesne pred ostatnými komunálnymi voľbami v závere roku 2006 samosprávy v rámci volebnej kampane väčšinou sadzby na nasledujúci rok znižovali. Zároveň je otázne, či po voľbách zmenu miestnych daní nové zastupiteľstvá stihnú v krátkom čase pripraviť a schváliť,“ dodáva R. Kičina.

Napriek súčasnej stagnácii možno očakávať, že význam miestnych daní bude v dlhodobom horizonte rásť. Podľa štatistík OECD majetkové dane na Slovensku dosahujú výšku 0,5% HDP, zatiaľ čo priemer krajín OECD je 2,0% HDP a EU15 dokonca 2,2% HDP. Z tohto porovnania vyplýva, že majetkové dane na Slovensku sú relatívne nízke a perspektívne môžu byť pre samosprávy rastúcim zdrojom príjmov.

Medziročný vývoj daní z nehnuteľností

Z jednotlivých sadzieb daní z nehnuteľností zaznamenali najvýraznejší medziročný pokles daň za trvalé trávnaté porasty (-9,5%) a daň za zastavané plochy a nádvoria (-8,5%). Ich priemerná výška v roku 2010 je 0,0003€/m2, resp. 0,309€/m2. Priemerná sadzba dane za byty v slovenských mestách je 0,1947€/m2 a medziročne vzrástla o 0,3%. Podobný nepatrný nárast zaznamenala aj daň zo stavieb určených na bývanie, ktorá vzrástla v priemere o 0,6% a je na úrovni 0,1983€/m2. Najvyšší nárast bol aj v tomto roku zaznamenaný pri daniach z nehnuteľností, ktoré sa týkajú podnikania. Najviac vzrástli sadzby daní za nebytové priestory určené na podnikanie (+4,1%) a ich priemerná výška je 1,4402€/m2. Rástli aj sadzby ostatných dvoch daní súvisiacich s podnikaním a to daní z priemyselných stavieb (2,0664€/m2) a stavieb na ostatné podnikanie (2,9532€/m2), ktoré sú spomedzi všetkých daní z nehnuteľností dlhodobo najvyššie.

Priemerné sadzby daní z nehnuteľností v okresných mestách SR

Druh nehnuteľnosti Priemerná sadzba (€) Zmena 2010/2009 Zmena 2010/2004
Orná pôda 0,0015 -2,2% 37,7%
Trávnaté porasty 0,0003 -9,5% 122,1%
Záhrady 0,0279 -0,6% 121,4%
Zastavané plochy 0,0309 -8,5% 145,0%
Stavebné pozemky 0,2979 -0,9% 136,3%
Ostatné plochy 0,0330 -1,6% 161,9%
Stavby na bývanie 0,1983 0,6% 57,3%
Poľnohospodárske stavby 0,2331 3,0% 85,0%
Rekreačné stavby 0,5937 0,2% 57,0%
Garáže 0,7738 -0,3% 53,5%
Priemyselné stavby 2,0664 1,5% 227,9%
Stavby na ostatné podnikanie 2,9532 0,4% 134,3%
Ostatné stavby 1,1542 2,1% 205,3%
Byty 0,1947 0,3% 54,5%
Nebytové priestory na podnikanie 1,4402 4,1% 75,9%
Ostatné nebytové priestory* 0,6237 0,0% -4,7%
* pozn.: daň zavedená v roku 2008


Výpočet a porovnanie zdanenia podnikateľa

Podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2 a výrobnú halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti v roku 2010 zaplatil najnižšiu daň v Gelnici (680€), Medzilaborciach (847€)a vo Svidníku (855€). Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Rimavskej Sobote (4018€), Žiari nad Hronom (3693€) a až následne v Bratislave – mestskej časti Staré mesto (3692€). Rovnaké sadzby platili v uvedených mestách aj minulý rok. Najvýraznejšie by sa tomuto podnikateľovi zvýšila daň v porovnaní s minulým rokom v Rožňave (+131,1%), kde by zaplatil 2738€. Priemerná výška dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností je 2113€.

Rebríček miest podľa výšky daní z nehnuteľností v roku 2010

Na základe získaných dát PAS aj v tomto roku pripravila rebríček okresných miest zoradených podľa výšky daní z nehnuteľností. Rebríček informuje, o koľko sa dane z nehnuteľností v sledovaných mestách odlišujú od celoslovenského priemeru.

Poradie * Mesto Pomer výšky daní z nehnuteľností k celoslovenskému priemeru
1. (1.) Gelnica 34,5%
2. (2.) Sobrance 37,2%
3. (3.) Medzilaborce 40,6%
4. (4.) Tvrdošín 47,2%
5. (5.) Turčianske Teplice 56,0%
6. (6.) Humenné 58,5%
7. (7.) Banská Štiavnica 59,1%
8. (8.) Zlaté Moravce 62,7%
9. (9.) Poltár 63,8%
10. (10.) Bánovce nad Bebravou 64,8%
11. (11.) Kežmarok 65,5%
12. (12.) Revúca 66,0%
13. (13.) Snina 67,6%
14. (14.) Trebišov 67,6%
15. (15.) Námestovo 68,4%
16. (16.) Nové Zámky 70,1%
17. (21.) Stropkov 70,1%
18. (20.) Žarnovica 70,1%
19. (17.) Ilava 70,1%
20. (19.) Bytča 70,5%
21. (37.) Považská Bystrica 70,7%
22. (18.) Detva 70,8%
23. (22.) Dolný Kubín 73,1%
24. (23.) Sabinov 74,8%
25. (24.) Svidník 74,9%
26. (26.) Čadca 77,3%
27. (25.) Levoča 77,9%
28. (30.) Kysucké Nové Mesto 79,9%
29. (29.) Brezno 80,2%
30. (31.) Hlohovec 80,4%
31. (27.) Partizánske 81,4%
32. (32.) Vranov nad Topľou 82,1%
33. (33.) Zvolen 83,5%
34. (34.) Michalovce 83,6%
35. (35.) Prievidza 85,5%
36. (36.) Topoľčany 85,6%
37. (38.) Stará Ľubovňa 87,3%
38. (39.) Martin 87,3%
39. (28.) Bardejov 89,2%
40. (40.) Spišská Nová Ves 89,3%
41. (41.) Šaľa 89,8%
42. (44.) Myjava 93,8%
43. (45.) Lučenec 95,3%
44. (48.) Galanta 95,8%
45. (46.) Žilina 96,1%
46. (47.) Krupina 96,9%
47. (50.) Levice 97,9%
48. (51.) Komárno 98,7%
49. (52.) Poprad 100,0%
50. (53.) Veľký Krtíš 101,0%
51. (43.) Rožňava 102,0%
52. (55.) Dunajská streda 106,7%
53. (56.) Liptovský Mikuláš 107,0%
54. (42.) Malacky 107,1%
55. (57.) Žiar nad Hronom 108,7%
56. (54.) Rimavská Sobota 110,3%
57. (58.) Ružomberok 110,8%
58. (49.) Nové Mesto nad Váhom 115,9%
59. (59.) Banská Bystrica 116,0%
60. (60.) Senica 118,5%
61. (61.) Senec 124,0%
62. (82.) Trnava 124,0%
63. (62.) Prešov 126,0%
64. (64.) Bratislava – Devín 132,8%
65. (65.) Trenčín 133,2%
66. (63.) Skalica 136,0%
67. (67.) Bratislava – Záhorská Bystrica 136,5%
68. (68.) Bratislava – Lamač 136,5%
69. (69.) Bratislava – Vajnory 138,7%
70. (70.) Bratislava – Čuňovo 140,3%
71. (71.) Bratislava – Rusovce 141,3%
72. (66.) Púchov 141,6%
73. (72.) Nitra 146,4%
74. (73.) Bratislava – Dúbravka 150,5%
75. (74.) Bratislava – Rača 153,4%
76. (75.) Pezinok 153,7%
77. (76.) Bratislava – Devínska Nová Ves 154,7%
78. (77.) Bratislava – Ružinov 155,9%
79. (78.) Bratislava – Vrakuňa 155,9%
80. (83.) Košice 156,3%
81. (79.) Bratislava – Petržalka 156,8%
82. (80.) Bratislava – Podunajské Biskupice 158,2%
83. (81.) Piešťany 172,8%
84. (84.) Bratislava – Staré Mesto 181,1%

*pozn.: číslo v zátvorke vyjadruje umiestnenie okresu v minuloročnom rebríčku

Podnikateľská aliancia Slovenska monitoruje vývoj daní z nehnuteľností od roku 2004 kedy právomoc stanovovať ich výšku prešla zo štátu na samosprávy. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú konkurenciu, ktorá bráni neúmernému zvyšovaniu daní na miestnej úrovni a zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.

Číselné údaje do aktuálnej databázy prebrala PAS zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Údaje zodpovedajú centrám jednotlivých okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.

Rebríčky daní z nehnuteľností (vo formáte .pdf)

Mohlo by vás zaujímať