Rok 2023: Svetlo na konci tunela.

Nálada slovenských podnikateľov sa ani po šiestich mesiacoch príliš nezmenila. Vyplýva to z prieskumu Index podnikateľského prostredia (IPP) za prvý polrok 2023, ktorým Podnikateľská aliancia Slovenska systematicky hodnotí zmeny v podnikateľskom prostredí.

Firmy opäť najhoršie vnímali zmeny v oblasti stability cien (miera inflácie a stagflácie), kde situáciu negatívne hodnotilo takmer 80 % opýtaných (79,2 %). Podľa štvrtiny z nich (25,2 %) boli tieto zmeny dokonca extrémne. V porovnaní s rokom 2022 však číslo kleslo o 14 % a pri extrémnom hodnotení takmer o polovicu. Podľa takmer 9 % (8,9 %) podnikateľov sa situácia nezmenila.   

Na ďalších priečkach v hodnotení zhoršenia podnikateľského prostredia nastala v porovnaní s minulým obdobím zmena. Udržateľnosť verejných financií a efektívnosť hospodárenia štátu poskočila z tretieho na druhé miesto. Za 1. polrok 2023 ju negatívne hodnotilo 60,8 % respondentov, z toho 32 % extrémne. Necelých 13 % (12,6 %) žiadnu zmenu v tejto oblasti nepocítilo. Skoro 60 % (59,2 %) podnikateľov za negatívnu zmenu podnikateľského prostredia v sledovanom obdoví označilo Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily.  

Najvýraznešie zlepšenie situácie v prvej polovici roka 2023 vnímali podnikatelia v oblasti Výkonnosť, produktivita a ziskovosť ich podnikov (49,7 %). Situácia sa podľa nich zlepšila aj v oblasti politickej kultúry a funkčnosti politického systému v štáte (37 %).  

V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 75. hodnotu indexu IPP, čo predstavuje horizont 22 rokov. Do prieskumu IPP za prvý polrok 2023 sa zapojilo 135 podnikateľských subjektov. 

Mohlo by vás zaujímať