Sezónne očistený vládny deficit v krajinách EÚ (v % z HDP)

Zdroj: Eurostat

Mohlo by vás zaujímať