SR na 41. mieste v rebríčku konkurencieschopnosti

Slovenská republika sa v najnovšom rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 41. mieste. Oproti minulému roku si pohoršila o jedno miesto. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2018, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). Prvé miesto obsadili Spojené štáty americké, nasledované Singapurom a Nemeckom. Z krajín V4 sa najlepšie umiestnila Česká republika (29. miesto). Poľsko obsadilo 37. pozíciu a Maďarsko 48. miesto. V tomto roku sa skóre krajín po prvý krát počítalo pomocou novej metodológie. Nový Index globálnej konkurencieschopnosti 4.0 zohľadňuje aspekty 4. priemyselnej revolúcie, väčšou váhou prihliada na štatisticky vykazované parametre (70 %) a menšiu na výsledky globálneho prieskumu medzi manažérmi (30 %).

„Pozícia SR sa mierne zhoršila a to i napriek tomu, že skóre konkurencieschopnosti sa mierne zlepšilo. V rebríčku nás však predstihli krajiny, ktoré zlepšovali podmienky na podnikanie a ekonomický rast o niečo výraznejšie ako SR,“ hovorí Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. Pozitívne je hodnotená makroekonomická stabilita, zdravotný stav obyvateľstva a celková úroveň infraštruktúry.  „Výraznejšiemu rastu SR v rebríčku bránia chronické problémy podnikateľského prostredia, najmä kvalita verejných inštitúcií. Máme čo doháňať v posilňovaní nezávislosti súdov, vymáhateľnosti práva, boji proti korupcii a znižovaní administratívnej náročnosti podnikania,“ myslí si Peter Serina. Výraznou slabinou Slovenska je jeho nízka inovačná kapacita, čo súvisí s kvalitou vedecko-výskumných inštitúcií, úrovňou ich spolupráce s podnikmi či nízkymi výdavkami na výskum a vývoj.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity a prosperity v 140. krajinách sveta.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 140 krajín z celého sveta a na ich hodnotenie použilo 98 indikátorov zoskupených v 12 pilieroch. Každý indikátor je meraný na škále od 0 do 100 a vypovedá, ako ďaleko je krajina od ideálneho stavu, resp. maximálnej hranice konkurencieschopnosti. Kombináciou indikátorov sa vypočítalo celkové skóre krajiny. USA dosiahli 85,6 bodu. Priemerné skóre krajín je 60 bodov, čiže 40 bodov od hornej hranice. Slovensko získalo v hodnotení 66,8 bodu. Spoločnou črtou všetkých krajín je, že všetky majú priestor na ďalšie zlepšovanie. „Konkurencieschopnosť nie je súťaž ani hra s nulovým súčtom – všetky krajiny sa môžu stať viac prosperujúcimi. Štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá vytvára priestor na ekonomické napredovanie, cezhraničné šírenie inovatívnych nápadov alebo nové formy vytvárania hodnôt, dáva príležitosti všetkým krajinám. Samotné technológie však nestačia. Krajiny musia investovať do ľudí a inštitúcií, aby z technológií vyťažili maximum,“ hovorí Saadia Zahidi, riaditeľ Centra pre novú ekonómiu a spoločnosť.

Slovenská republika a hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Jedným z najvážnejších zistení Správy o globálnej konkurencieschopnosti bolo, že väčšina krajín naprieč všetkými kontinentmi sú relatívne slabé v riadení inovačných procesov – od vzniku nápadu až po jeho komercializáciu. Až 103 krajín dosiahlo v tomto indikátore skóre pod 50 bodov. Najlepšie hodnotenými boli Nemecko, USA a Švajčiarsko. K podnikateľskému riziku najpozitívnejšie pristupujú podnikatelia v Izraeli, kým niektoré krajiny východnej Ázie majú úplne opačný postoj. Kanada vykazuje najlepšiu diverzitu pracovnej sily a korporátna kultúra v Dánsku je najmenej hierarchická. Oba spomenuté faktory sú pre rozvoj inovácií kriticky dôležité. „Štvrtá priemyselná revolúcia sa stala rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti. Dokážem predvídať nové rozdelenie krajín sveta podľa toho, či rozumejú alebo nerozumejú potrebe inovatívnej transformácie“, hovorí zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, Klaus Schwab.

Svetové ekonomické fórum hodnotilo konkurencieschopnosť krajín na základe verejných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Nová metodológia nie je kompatibilná s metodológiou použitou v minulých rokoch, preto nie je možné viacročné porovnávanie vývoja krajín v rebríčku. Minuloročné pozície krajín uvedené v tejto správe SEF indikatívne prepočítalo podľa novej metodiky. Metodológia hodnotí 12 pilierov konkurencieschopnosti: Inštitúcie, Infraštruktúru, Technologickú vyspelosť, Makroekonomické prostredie, Zdravie, Vzdelávanie a schopnosti, Trh tovarov, Trh práce, Finančný systém, Veľkosť trhu, Dynamika podnikania a Inovačná kapacita. Svetový prieskum medzi manažérmi prebiehal od februára do júna 2018. Partnermi Svetového ekonomického fóra a koordinátormi prieskumu na Slovensku bola PAS. Všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra. PAS nemala prístup k individuálnym odpovediam respondentov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2018 (pdf)

Plné znenie Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2018 (pdf)

Profil Slovenskej republiky (pdf)

Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

 

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Mohlo by vás zaujímať