SR v rebríčku konkurencieschopnosti padla na 78. miesto

Výsledky Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2013-2014

Slovenská republika sa v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra umiestnila na 78. mieste. Oproti minulému roku si pohoršila o 7 priečok. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2013-2014, ktorú dnes zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). Pozícia SR sa zhoršuje už siedmy rok v rade a tohtoročné 78. miesto je historicky najhorším umiestnením Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti. Slovensko sa dostalo do pozície druhej najmenej konkurencieschopnej krajiny EÚ, keď nižšie v rebríčku sa nachádza už len Grécko (91. miesto). Tesne nad Slovenskom sa nachádzajú Chorvátsko (75.) a Rumunsko (76.).

„Prepad Slovenska v hodnotení konkurencieschopnosti je dôsledkom pesimizmu podnikateľov, ktorý plynie z dlhodobo neriešených bariér podnikania a zo zmien v daňovo-odvodovom systéme a pracovnoprávnej legislatíve, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka“, hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá je partnerskou inštitúciou Svetového ekonomického fóra. „Hlavnými problémami, ktoré najviac zhoršujú našu konkurencieschopnosť, sú neefektívne verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva, byrokracia, klientelizmus, neatraktívny daňový systém, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov, rastúca zadlženosť štátu, rigidný pracovný kódex a nízka kvalita vzdelávacieho systému“, dodáva Kičina.

V tomto roku WEF zaradilo do hodnotenia 148 krajín z celého sveta. Na vrchole rebríčka sa piatykrát po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a Fínsko je na treťom mieste. Nemecko sa oproti minulému roku posunulo o dve miesta vyššie a obsadilo 4. priečku. USA po štyroch poklesoch v uplynulých rokoch zvrátili trend, zlepšili si pozíciu o dve priečky a skončili na 5. mieste. Stúpajú tiež Hong Kong (7.) a Japonsko (9.). Naopak, Švédsko (6.), Holandsko (8.) a Veľká Británia (10.) v rebríčku v porovnaní s minulým rokom mierne klesli. Česká republika klesla o 7 miest a skončila na 46. priečke. Lídrom v regióne krajín V4 sa po prvý krát stalo Poľsko, ktoré si medziročne pohoršilo o jednu priečku a obsadilo 42. miesto. Maďarsko kleslo o 3 miesta a obsadilo v tomto roku 63. pozíciu.

Index konkurencieschopnosti vypovedá o perspektíve krajiny dosahovať udržateľný hospodársky rast v strednodobom horizonte. Hodnotí kvalitu verejných inštitúcií, vládne politiky a iné faktory, ktoré podmieňujú úroveň produktivity v krajine.

Graf: Hodnotené piliere konkurencieschopnosti

Svetové ekonomické fórum hodnotí konkurencieschopnosť krajín na základe dostupných štatistických dát a celosvetového Prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. Prieskum prebiehal od januára do apríla 2013 a zapojilo sa doň viac ako 13 000 manažérov z celého sveta. PAS koordinovala prieskum na Slovensku a s výzvou na zapojenie sa do prieskumu oslovila 250 veľkých podnikov a 250 malých a stredných podnikov náhodne vybraných podľa metodiky Svetového ekonomického fóra. Výsledky hodnotenia odrážajú stav ekonomiky a názory manažérov ku koncu apríla 2013. Takmer všetci respondenti zo Slovenska vyplnili prieskum elektronicky na internetovej stránke Svetového ekonomického fóra a PAS nemala prístup k individuálnym odpovediam respondentov.

Tab.: Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra
 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Kompletný Rebríček globálnej konkurencieschopnosti 2013-2014 (pdf)
Profil Slovenskej republiky (pdf)
Pôvodná tlačová správa Svetového ekonomického fóra (pdf)

INTERNETOVÁ STRÁNKA WEF s podrobnými výsledkami

PLNÉ ZNENIE SPRÁVY O GLOBÁLNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI 2013-2014 (pdf)

Mohlo by vás zaujímať