Stanovisko PAS k riešeniu krízy spôsobenej koronavírusom

tlačová správa

09.04.2020

Podnikateľská aliancia Slovenska je presvedčená, že je potrebné k riešeniu situácie ohľadom koronavírusu pristúpiť systematicky a s maximálnou mierou odbornosti. Vyzýva preto vládu a premiéra, aby namiesto vyhlásení spôsobilých šíriť hystériu a rozvrat v spoločnosti hľadali cestu, ako minimalizovať škody na zdraví obyvateľov, spoločenskom a ekonomickom živote krajiny.

„Vypnutie“ Slovenska vnímame ako extrémne riešenie hodné zváženia nanajvýš v prípade, ak by sa situácia extrémne zhoršila. Z hľadiska fungovania hospodárstva a spoločnosti ide o mimoriadne nebezpečné opatrenie, nakoľko by spôsobilo tažko napraviteľné ekonomické a spoločenské škody, zásadne narušilo ekonomické väzby, poškodilo medzinárodné vzťahy a postavenie Slovenska a napriek tomu by šírenie infekcie nezastavilo.

Primeranými preventívnymi opatreniami je možné v určitom horizonte dosiahnuť minimalizovanie škôd, ktoré so sebou choroba COVID-19 priniesla. Opätovne preto vládu vyzývame, aby po diskusii s epidemiológmi, podnikateľmi, právnikmi a ekonómami prijala cestovnú mapu, ktorá spoločnosť prevedie týmto ťažkým obdobím.

Cieľom plánu bude obnovený ekonomický a spoločenský život, hoc obmedzený potrebnými opatreniami, ktorých zmyslom má byť primeraná ochrana obyvateľstva a rozloženie následkov tak, aby boli zvládnuteľné.

Poukazujeme na to, že bez toho aby mala vláda zmysluplný plán a víziu riešení nielen na operačnej, ale aj strategickej úrovni, náklady na oživenie ekonomiky budú násobne vyššie než cena súčasných opatrení na zastavenie šírenia vírusu.

Súčasné opatrenie vlády a parlamentu považujeme za správny začiatok, je potrebné ich ale doplniť o opatrenia smerujúce k pomoci pre veľké podniky ako aj o opatrenia umožňujúce zamestnancom pracovať, t.z. smerujúce k otvoreniu škôl pri zavedení potrebných bezpečnostných opatrení

 

Mohlo by vás zaujímať