Stanovisko PAS k sociálnemu balíku a potrebe reformy daní a odvodov

Predstavený sociálny balík je z veľkej časti populizmom PAS požaduje zrušiť 13. dôchodky aj dopravu zadarmo a zaviesť reformu daní a odvodov 

Vláda predstavila tento mesiac opatrenia údajne za 500 mil. €, ktoré nazvala sociálny balík. Napriek niekoľkým pozitívam ide z veľkej časti o populizmus a snahu kúpiť si za peniaze všetkých popularitu a hlasy voličov.

Medzi pozitíva patrí zvýšenie daňového bonusu na deti, ktoré pomôže rodinám s pracujúcimi rodičmi a zmierni riziko chudoby viacdetných rodín. Oproti platnej legislatíve je prínosom aj zníženie trinástych dôchodkov, ktoré boli schválené tesne pred parlamentnými voľbami bez akéhokoľvek krytia v štátnom rozpočte. Vítame aj zrušenie plošných obedov zadarmo a ich poskytovanie len deťom zo znevýhodnených podmienok.

Negatíva však prevažujú. V čase krízy treba pomôcť ekonomike čím skôr jednorazovými opatreniami zacielenými na najviac postihnutých alebo cez investície s najvyššou hodnotou za peniaze. Balíček namiesto toho prináša trvalé opatrenia, ktoré začnú platiť až po odznení najhorších dopadov krízy. Verejné financie teda zaťaží v časoch, keď už bude nevyhnutné znižovať deficit verejných financií.

Balíček navyše plošne rozdáva verejné zdroje aj bohatším ľuďom, ktorí na pomoc štátu nie sú odkázaní alebo dôchodcom, ktorých príjmov sa kríza nedotkla. To všetko zatiaľ bez podrobných prepočtov dopadu na verejné financie a bez dôveryhodného vysvetlenia, akým spôsobom a z čoho štát opatrenia zaplatí. Nie je napríklad jasné, ako vláda kompenzuje samosprávy, ktoré budú znášať podstatnú časť výpadku príjmov.

Z jednotlivých opatrení považujeme za najmenej efektívne výrazné zvýšenie vianočných príspevkov na dôchodok, ktoré koalícia premenúva na trináste dôchodky, ako aj bezplatnú dopravu v autobusoch, MHD a vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozičkárov. Finančne nekryté trináste dôchodky mala vláda zrušiť. Rovnako mala zrušiť vlaky “zadarmo”, ktoré zaťažujú štátny rozpočet, prehlbujú straty železničnej spoločnosti a priniesli pozorovateľnú stratu kvality poskytovaných služieb a zníženie zákazníckeho komfortu. Efektívnejšie by bolo cieliť podporu štátu na dôchodcov ohrozených chudobou a poskytovať zľavy z cestovného sociálne znevýhodneným obyvateľom.

Správne a čestné by bolo priznať realitu a povedať občanom, že verejné financie sú z krátkodobého aj dlhodobého pohľadu v pásme vysokého rizika. A že v skutočnosti každé požičané euro na spotrebu dnes znamená dlh pre naše deti a vnúčatá. Je potrebné sa spýtať ako dôchodcov, tak dospelých, či sú ochotní prejesť budúcnosť svojich detí a vnúčat len preto, aby sa teraz mali o čosi lepšie. Dôvodom na odmietnutie vyššie uvedených opatrení zo strany PAS je najmä tá skutočnosť, že zhoršujú stav verejných financií. To bude mať za následok zvýšenie daní a spomalenie rastu životnej úrovne v budúcnosti.

Popri zrušení neefektívnych výdavkov navrhujeme, aby vláda pripravila hĺbkovú a rozpočtovo neutrálnu reformu daňovo-odvodového systému, ktorá by zvýšila motiváciu pracovať a investovať na Slovensku. Jej súčasťou by mala byť čo najnižšia rovná sadzba dane z príjmu. Taktiež navrhujeme zjednodušiť daňový systém a vypustiť všetky výnimky. Ako kompenzáciu výpadku príjmov navrhujeme zvýšiť dane z majetku, spotreby a zaviesť ekologické dane. Žiadame, aby sa konečne zrealizoval projekt UNITAS. Vo vzťahu k samosprávam je potrebné zmeniť mix ich príjmov tak, aby boli odolnejšie voči ekonomickým cyklom.

Vo vzťahu k odvodovému zaťaženiu navrhujeme zaviesť superhrubú mzdu a odpočítateľné položky pre nízkopríjmových zamestnancov poberajúcich minimálnu mzdu do výšky 100 % ich odvodov počítaných zo superhrubej mzdy. Súčasne požadujeme zásadne znížiť maximálne vymeriavacie základy na sociálne odvody.

Vo vzťahu k minimálnej mzde požadujeme jej zmrazenie pre rok 2021, odpojenie od príplatkov k práci a zrušenie pásiem minimálnej mzdy. Pri každoročnej valorizácii navrhujeme používať vzorec, ktorý bude zohľadňovať zmenu produktivity práce za predchádzajúce obdobie.

Mohlo by vás zaujímať