Štát sa nepoučil, v II. vlne pomoc nebola efektívnejšia, rýchlejšia ani jednoduchšia

PAS zrealizovala v priebehu mája a decembra 2020 rýchle prieskumy medzi podnikateľmi s rovnakými otázkami, pričom z porovnania vyplynulo, že podnikatelia vnímajú negatívne hlavne nepredvídateľnosť rozhodnutí vlády.

Nakoľko mnohí potrebujú mať dopredu zhotovené dlhodobejšie plány, prijímanie stále nových opatrení im to zrovna neuľahčuje. Taktiež problém, ktorý stále pretrváva je ten, že pomoc zo strany štátu smerom k podnikateľom je značne nízka a žiadosť o ňu je  byrokraticky náročná. Mnohých to teda odrádza a radšej o štátnu pomoc ani nežiadajú.

Zároveň je potrebné konštatovať, že v prieskume sa nemuselo odraziť zvýšenie pomoci v rámci Prvá pomoc PLUS, nakoľko táto sa realizovala až počas prieskumu, resp. po jeho skončení.

Štátnu pomoc nepociťujú ako dostatočnú, rýchlu ani efektívnu. Problémy z prvej vlny pretrvávajú a je zrejmé, že k zlepšeniam v procesoch nedošlo. Neustále zmeny vo vyhláškach hlavného hygienika spôsobuje chaos a neprehľadnosť.

Tak ako v prvej vlne aj tentoraz podnikatelia, ktorí využili štátu pomoc kritizujú 1) nízku úroveň poskytovanej pomoci (37,65%); 2) vysokú administratívnu náročnosť pri podávaní a spracovaní žiadosti (29,41%) a 3) pomalé zvládnutie procesov na strane štátu, napr. úradov práce (27,06%).

Zároveň ostal vysoký podiel tých, ktorí žiadnu pomoc nevyužili, a to 1. vlna = 67,3% podnikateľov a 2. vlna = 62,4% podnikateľov.

Ako dôvod nevyužívania štátnej pomoci uviedli podnikatelia v druhej vlne 1) nepotrebujeme, nakoľko nedošlo k výraznému poklesu tržieb (42,36%); 2) zložitosť systému a problém sa v ňom orientovať (37,65%), 3) nízka úroveň poskytovanej pomoci (32,94%). Oproti prvej vlne ide o zmenu, vtedy boli bariérou 1)    nízka úroveň poskytovanej pomoci (35,18%); 2)    nesplnenie podmienok (34,25%) a 3)    pomalé zvládnutie procesov na strane štátu, napr. úradov práce (33,32%).

Najviac využívaným opatrením štátnej pomoci v druhej vlne je 3B: Kurzabreit, ktoré oproti prvej vlne výrazne vzrástlo z 10,9% na 22,4% a Dotácia na nájomné, ktorú využilo 8,2% podnikateľov.

Prieskum z mája 2020 nájdete TU a prieskum z decembra TU.

Tento výstup je súčasťou projektu inštitútu INEKO, ktorý finančne podporuje organizácia Center for International Private Enterprise (CIPE).

Mohlo by vás zaujímať