Superindex PAS 2013

Singapur neohrozene na vrchole rebríčka, SR si polepšila

Singapur obhájil už po štvrtý krát za sebou pozíciu najlepšej krajiny pre biznis. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov Superindexu PAS 2013, ktorý je vytvorený z dát najprestížnejších medzinárodných rebríčkov vydávaných Svetovým ekonomickým fórom, Svetovou bankou, Heritage Foundation a Transparency International. Za Singapurom sa umiestnil Hongkong, Nový Zéland, Švajčiarsko a Dánsko. Za týmito krajinami ďalej nasledujú Fínsko a Austrália. USA klesli o dve miesta a obsadili 8. miesto. Top desiatku uzatvárajú Kanada a Veľká Británia.

Slovenská republika zvrátila zostupný trend z predchádzajúcich rokov a polepšila si v rebríčku o 4 priečky. Obsadila 42. miesto, no naďalej zostáva najslabšou krajinou V4. Zlepšenie hodnoty superindexu naznačuje, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa výsledkov štyroch renomovaných medzinárodných inštitúcií v uplynulých 12 mesiacoch mierne zlepšilo a Slovensko sa kvalitou podmienok na podnikanie o niečo priblížilo k najúspešnejším krajinám sveta. Česká republika postúpila rovnako o 4 priečky vyššie a obsadila 33. pozíciu. Maďarsko padlo o jednu priečku nižšie a nachádza sa na 40. mieste. Prekvapením je Poľsko, ktoré systematicky zlepšuje svoje pozície, v uplynulých 4 rokoch ani raz nekleslo a v aktuálnom hodnotení sa medziročne posunulo o 9 miest vyššie a obsadilo 34. priečku, hneď za Českou republikou.

Superindex PAS 2013 – top 10 krajín a V4
 

Z krajín EÚ sa najhoršie umiestnili Grécko (71. miesto)  a Rumunsko (56.). Taliansko je na 52. mieste.  Najlepšími reformátormi sú Filipíny s nárastom indexu o 8,73 bodu (68. miesto), Kostarika (nárast o 7,13 bodu, 49. miesto) a Ukrajina (nárast o 7,13 bodu, 88. miesto). Najvýraznejšie zhoršenie zaznamenali Saudská Arábia s poklesom indexu o 1,89 bodu (31. miesto), Hong Kong (pokles o 1,02 bodu, 2. miesto) a Dánsko (pokles o 0,38 bodu, 5. miesto).

Superindex je projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2010 porovnáva vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a v ďalších krajinách sveta a vyhodnocuje pohyb týchto krajín v renomovaných medzinárodných rebríčkoch. Superindex je unikátny hodnotiaci nástroj – index indexov podnikateľského prostredia, ktorý v sebe kombinuje výsledky Indexu globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), Doing Business (Svetová Banka), Indexu ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Indexu vnímania korupcie (Transparency International).


(pre zobrazenie rebríčeka za rok 2013 kliknite na obrázok)

Sledované svetové indexy:

.: Doing Business 2013

.: Index globálnej konkurencieschopnosti 2012-2013

.: Index ekonomickej slobody 2013

.: Index vnímania korupcie 2012

 

Viac o projekte

Cieľom projektu je komplexné sledovanie a vyhodnocovanie, ako sa Slovensko kvalitou podnikateľského prostredia približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete. Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov a táto hodnota vyjadruje priemerné skóre 5 krajín s  najlepším podnikateľským prostredím na svete.

Hlavným výstupom projektu je virtuálny rebríček 100 krajín sveta, ktorý zoraďuje krajiny podľa ich výsledkov v uvedených štyroch svetových rebríčkoch. Superindex a virtuálny rebríček PAS aktualizuje raz ročne.

Superindex poskytuje najkomplexnejší pohľad na vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku, pretože našu ekonomiku nehodnotí z pohľadu jednej inštitúcie, ale spája hodnotenia štyroch renomovaných nezávislých medzinárodných organizácií. Neidentifikuje konkurenčné výhody a nevýhody krajín, tie je však možné určiť z jednotlivých indexov a rebríčkov, z ktorých je Superindex vytvorený.

Mohlo by vás zaujímať