Transfer reformného know-how do Macedónska

PAS dokončila medzinárodný projekt, v rámci ktorého distribuovala skúsenosti s monitoringom podnikateľského prostredia a s úspešnou implementáciou reforiem v SR Konfederácii zamestnávateľov Macedónskej republiky (CERM). Projekt bol realizovaný s podporou SlovakAid (číslo projektu SAMRS/2009/10/4).

V rámci projektu sa podarilo transferovať do Macedónska metodológiu tvorby Indexu podnikateľského prostredia, Auditu podnikateľského prostredia a Wish Listu. Zároveň boli na požiadavku macedónskeho partnera vypracované slovenskými expertmi analýzy na témy: Reformy podnikateľského prostredia v SR, Sociálneho dialógu, a Flexibilných foriem zamestnávania. Výstupy týchto aktivít je možné nájsť na internetovej stránke CERM.

Na základe vyjadrení predstaviteľov CERM, ako aj predstaviteľov slovenského zastupiteľského úradu v Skopje, možno projekt hodnotiť ako úspešný. O výstupy, ktoré počas realizácie vznikli, prejavili záujem viacerí predstavitelia macedónskej vlády a je predpoklad, že pripravované zmeny v podnikateľskom prostredí Macedónska budú obsahovať prvky slovenských reforiem, ktoré vytvorili podmienky na intenzívny hospodársky rast a pokles nezamestnanosti.

Report on business environment and socio-economical situation in Macedonia (.pdf)

Mohlo by vás zaujímať