V podnikateľskom prostredí vládne pesimizmus

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2012

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2012 opäť zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 82,2 bodu, čo je najnižšia hodnota vo viac ako 10 ročnej histórii meraní. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesol index o 3,46 %. Citeľná je najmä nespokojnosť podnikateľov s pripravovanými zmenami v daňovo-odvodovom zaťažení. V očakávaniach podnikateľov prevláda neistota spojená s nepredvídateľnými postupmi vlády v oblasti hospodárskej politiky a tiež obavy o menej aktívny prístup k riešeniu problémov podnikateľského prostredia.

Z výsledkov prieskumu v druhom kvartáli 2012 vyplýva, že podnikatelia najnegatívnejšie hodnotia zmeny v legislatíve upravujúcej odvody. Rating tejto položky klesol na hodnotu 75,8 bodu, čo predstavuje pokles oproti minulému štvrťroku o 8,8 %. Podnikatelia neskrývajú obavy pred plánovanými zmenami v odvodovom systéme. Vyjadrujú aj svoju nespokojnosť s riešením otázky zjednodušenia odvodov, ktoré je, napriek opakovaným sľubom predstaviteľov exekutívy, stále v nedohľadne. Namiesto neho naopak prichádza zaťažovanie zamestnancov a zamestnávateľov novými, respektíve zvýšenými odvodmi.

Druhý najvýraznejší pokles zaznamenala položka legislatíva upravujúca dane, poplatky a investície, ktorej hodnotenie kleslo v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím o 8,64 % a dosiahlo tak aktuálnu hodnotu 87,0 bodu. Podobne ako v prípade predchádzajúcej položky sa na negatívnom hodnotení v značnej miere podieľa snaha vlády stabilizovať verejné financie formou zvyšovania daňového zaťaženia, čo nevedie k rozvoju podnikateľských aktivít ani k zvyšovaniu konkurencieschopnosti firiem a v dlhodobom horizonte ani k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov. Navyše je v priamom rozpore s vyhláseniami vlády o podpore malých a stredných podnikov.

Položka efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci zaznamenala zhoršenie ratingu o 7,71 %. S aktuálnym hodnotením 24,2 bodu sa stala treťou najnegatívnejšie hodnotenou. Podnikatelia považujú za neférové, že nedostatočné snahy štátu o zastavenie plytvania a zefektívnenie využívania spoločných zdrojov vláda nahrádza príliš  reštriktívnymi opatreniami vo vzťahu k ekonomickej aktivite. Neschopnosť modernizovať štátny aparát a adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky má za následok zvyšovanie nedôvery voči štátnym orgánom ako takým.

Zoznam položiek, ktoré v poslednom štvrťroku zaznamenali najväčší pokles dopĺňa pracovnoprávna legislatíva, ktorú znovu čakajú zmeny zhoršujúce flexibilitu na pracovnom trhu. Nasleduje dlhodobo kritizovaná slabá vymožiteľnosť práva a funkčnosť súdnictva a nedôsledné uplatňovanie princípu rovnosti pred súdom. Spolu so stále sa zhoršujúcou platobnou disciplínou obchodných partnerov tvoria tieto oblasti najväčšie bariéry brániace zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Rast v poslednom sledovanom období zaznamenalo len minimum položiek. Týkajú sa vlastného fungovania podnikov a sú medzi nimi informačná otvorenosť firiem, vzťah k životnému prostrediu alebo vystupovanie voči obchodným partnerom.

Mohlo by vás zaujímať