Vláda SR: Analýza ekonomickej výhodnosti držania akcií s cieľom príjmu z dividend alebo predaja akcií

Predkladateľ: Minister financií a predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku

Predkladaný materiál nadväzuje na  uznesenie vlády SR č. 805 zo 17.11.2010, ktorým bol schválený návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií. Analýza 6. teplárenských spoločností  je prvou z analýz predkladanou vláde SR zaoberajúcou sa ekonomickou výhodnosťou držania akcií s dôvodu príjmu dividend alebo predaja akcií. Nasledujúca analýza sa bude týkať zdôvodnenia predaja spoločností autobusovej dopravy a spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Tretí materiál bude analyzovať majetkové účasti FNM  SR v ostatných spoločnostiach. So záveru vyplýva, že porovnaním očakávaného výnosu z predaja 100% majetkových podielov oproti očakávanému dividendovému výnosu sa javí ekonomicky výhodnejší predaj strategickému investorovi.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať