Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – december 2009

Predkladateľ: Guvernér Národnej banky Slovenska

Objem nových úverov pre podnikateľov vzrástol (dosiahnutý rast 5,7%), prispeli k tomu investičné úvery (74,2%) a rast prevádzkových úverov (14,5%). Napriek medzimesačnému rastu, medziročné poskytovanie úverov kleslo o 22,9%. Úvery na nehnuteľnosti zaznamenali pokles (-38%), čo sa však pripisuje sezónnosti.

Úvery obyvateľstvu poklesli v aj decembri, zaslúžili sa o to najmä spotrebiteľské úvery, ktoré klesli o 12,5%. Správa informuje aj o zmene úrokových sadzieb.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať