Vláda SR: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. a vkladu časti podniku spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. ako nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Výstavbu nového jadrového zdroja v Jasovských Bohuniciach by mala zabezpečiť nová spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., ktorá má pripraviť aj projekt. Založiť by ju mali v pomere 51% spoločnosť JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) a 49% ČEZ Bohunice. Základné imanie by malo presahovať výšku 216.357.000 Eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať