Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t- nové znenie

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácie

Dôvodom návrhu bolo prijatie novely zákona o pozemných komunikáciách a prijatie zákona o elektronickom výbere mýta. Cieľom je zaviesť nové nálepky (úhrada za užívanie pozemných komunikácií) pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2, čím sa spoplatnia jazdné súpravy s presahujúcou hmotnosťou 3,5t.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať