Vláda SR: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 – upravené nové znenie

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Hlavným cieľom fiškálnej politiky vlády SR, je zabezpečiť zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné zníženie súčasného deficitu verejných financií. Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stabilita a rastu.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať