Vláda SR: Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011-2016

Predkladateľ: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Súčasťou prekladaného materiálu je v súlade s vyššie uvedeným ustanovením zákona aj stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Obsahom materiálu je definovanie strategických cieľov a opatrení nového vedenia Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011 – 2016.

Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011 – 2016 bude po prerokovaní vládou Slovenskej republiky predložený na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať