Vláda SR: Návrh zákona o obaloch – nové znenie

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia

Cieľom navrhovaného zákona je dôležitosť vysokého stupňa ochrany životného prostredia a to zvyšovaním kvality obalov, zabraňovaním ich negatívnych účinkov na životné prostredie a obmedzovaním vzniku množstva odpadov z týchto obalov a druhým cieľom je zabezpečenie fungovania vnútorného trhu tak, aby sa zabránilo prekážkam, ktoré by mohli brániť v obchodovaní alebo ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž v SR i v rámci ES.

Príklad úpravy: Rovnaký druh nápoja vo vratnom aj nevratnom obale by mali predávať iba predajne s rozlohou nad 200m2, (Pôvodne to bolo od 100m2 ) čím sa odbremenia menšie prevádzky.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať