Vláda SR: Novela o konkurze a reštrukturalizácii

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti

Cieľom je umožniť kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a to speňažením jeho majetku alebo vyriešením jeho majetkových pomerov iným spôsobom prijateľným pre veriteľov.
Zákon má zjednodušiť podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, uzákoniť možnosť poprieť pohľadávky zo strany veriteľov.

Zákon odstraňuje potrebu podávať prihlášky veriteľov u správcu súdu, a podľa novely sa budú podávať na súde, ktorý sa zaoberá konkurznými a reštrukturalizačnými záležitosťami.

Na preukázanie platobnej neschopnosti bude stačiť písomná výzvy jedného veriteľa.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať