Vláda SR: Novela zákona č. 596/2008 o štátnom rozpočte na rok 2009

Predkladateľ: Ministerstvo financií SR

V novele sa navrhuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane pri dani z príjmov fyzických osôb a zvýšenie zamestnaneckej prémie, skrátenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a úpravu vstupnej ceny pri hmotnom a nehmotnom majetku pri dani z príjmov.

Týmto príde k zníženiu daňových príjmov štátneho rozpočtu.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať