Vláda SR: Novela zákona o dôchodkovom sporení

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zákon hovorí o modeli odplát, ktorý bol nevyhovujúci, a o jeho novom modeli, ktorým by sa mali optimalizovať odplaty uhrádzané účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia. Cieľom novely je aj liberalizovanie prestupov medzi DDS.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať