Vláda SR: Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

Predkladateľ: Minister životného prostredia

Jedným z hlavných dôvodov návrhu zákona je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES. Ďalším z hlavných dôvodov návrhu zákona je zrušenie schémy obchodovania s kvótami skleníkových plynov pre prevádzky. Predkladaný návrh ďalej upravuje použitie emisných kvót tak, že kvóty skleníkových plynov alebo kvóty znečisťujúcich látok nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom do základného imania kapitálovej spoločnosti. Účelom návrhu zákona je zabezpečiť efektívne fungovanie schémy obchodovania v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby z pohľadu životného prostredia boli v schéme obchodovania začlenení len tí prevádzkovatelia, ktorí majú signifikantný vplyv na celkové emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať