Vláda SR: Novela zákona o tepelnej energií

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

V novele je jasne špecifikovaný predmet podnikania v tepelnej energii. Zavádza sa definícia centralizovaného zásobovania teplom Predlžujú sa tiež lehoty potrebné na vykonanie prípadných zmien v súvislosti s povolením na podnikanie v tepelnej energetike.

Subjekt, ktorý nie je podnikateľom, môže požiadať o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení, pre zariadenia s výkonom viac ako 10MW.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať