Vláda SR: Správa o čerpaní štátnej pomoci vo forme investičných stimulov a investičnej pomoci

Predkladateľ: Minister hospodárstva

Obsahom správy je prehľad schválených investičných stimulov/investičnej pomoci a jej čerpanie za obdobie od 1. januára 2002 do 31. októbra 2010. Vláda SR schválila 108 žiadostí v celkovej výške 6 111, 62 mil. Eur oprávnených nákladov, s potenciálom vytvorenia 40 611 nových pracovných miest a predpokladom čerpania jednotlivých foriem pomoci v celkovej výške 1 178,79 mil. Eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať